Subvenční režim brání sloučení deficitních železnic – finanční kontrola kritizuje nedostatek konkurence
Železnice

Subvenční režim brání sloučení deficitních železnic – finanční kontrola kritizuje nedostatek konkurence

Federální vláda a kantony podporují regionální dopravu miliardami. Finanční kontrola kritizovala dnešní systém po dotačních skandálech. Je neefektivní a dává regionální politiku nad ekonomické hledisko. Švýcarsko má regionální veřejnou dopravu, která je v evropském srovnání mimořádně dobrá. Zatímco…