O nás

Views: 301

Reklamy
Sleduj nás na telegramu. Máš zprávy ihned po vydání a nic ti neunikne.
Reklamy

Provozovatel webu Bus Ticket,s.r.o.

Bus Ticket,s.r.o. Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle 14000 * využívejte datové schránky společnosti pro jakýkoliv kontakt, nebo emailu. Nezdržujeme se na sídle společnosti!
Datová schránka 6upb9at
IČO 08459771
DIČ CZ08459771
Zapsána Městského soudu v Praze spisové značky C 319304
Kontaktní email info@transportminutes.eu
Kontaktní email Bus Ticket,s.r.o. busticketsro@gmail.com
Bankovní spojení 5957006399/0800 – Česká spořitelna

  Tento formulář využívá Akismet pro omezení spamu Zjistěte jak jsou zpracovávána vaše data.

  Zkontrolujte si prosím váš email, aby se vám dalo zpětně reagovat na email.

  O webu a jeho historii

  Tento web transportminutes.eu je zaměřený na dopravu a cestovní ruch v rámci světa se zvláštním zaměřením na Rakousko, Německo a Švýcarsko. Neklade si za cíl konkurovat velkým světovým médiím, ani být press světového významu. Web tvoříme, aby jsme dodali více informací co se jinak nedozví uživatelé internetu, nebo TV a rádia. Na tomto webu se nepodílí žádný současný ani bývalý účastník politické scény a web je zcela apolitický. Jsme našim úsilím největší Česky a Slovensky psaný web se zaměřením na Německy hovořící země se specializací na dopravu a cestovní ruch, zaměstnanost a přidružené obory. Včetně velkého kalendáře akcí na veletrzích a výstavištích.

  Webový katalog je nespecificky zaměřený. Může obsahovat odkazy na firmy a instituce napříč Evropskou Unií. Registrátoři web stránek mají právo bezplatně zveřejnit neomezené množství webu, které mohou spravovat, přes svůj účet, který si mohou vytvořit na webu.

  Každý, kdo bude mít zájem přispět svým vlastním zpracovaným článkem s vlastními fotkami, může tento článek zaslat na info@transportminutes.eu. Článek následně zhodnotíme, případně editujeme a jeho konečná podoba bude s jeho autorem konzultována před uveřejněním. Bez souhlasu autora nebudeme žádný z jeho článků zveřejňovat. Souhlasem se zveřejněním se autor zříká odměny na honorář.

  Citovat a používat články z tohoto webu lze pouze a výhradně po domluvě s provozovatelem webu. V opačném případě jsme nuceni toto jednání považovat jako krádež duševního vlastnictví (viz 40/2009 Sb. trestní zákoník §270). V případě, že jsme sami článek z česky hovořícího média převzali, nelze uplatňovat výše jmenované.

  Fyzické osoby smí na tento web odkazovat volně, právnické osoby pouze se souhlasem provozovatele webu. Na obsahu webu se mohou podílet i další osoby, nebo zpravodajské společnosti, které se zabývají výhradně touto činností. Jakýkoliv sběr dat z webu je zakázán bez předchozího souhlasu. Zvláště toto platí pro společnosti sbírající informace, které následně přeprodávají společnostem, které rozesílají reklamní nabídky. Toto jednání je nežádoucí a porušuje platnou legislativu v ČR a celé EU!

  Historie webu

  • 17.11.2018 - první článek k dopravě a městu Brnu
  • 31.12.2019 - Vydáno prvních 12 článků dopravou v Brně a kraji
  • 27.06.2020 - spuštění sociální sítě pro uživatele webu
  • 04.09.2020 - zaměření webu na Rakousko, Německo a Švýcarsko
  • 01.01.2021 - na webu je už 500 článků, nejvíce pak okolo Rakouska a letecké dopravy
  • 31.12.2021 - Vydali jsme už 1000 článků
  • 31.01.2022 - Na webu spouštíme kalendář akcí okolo dopravy, cestovního ruchu, turismu, strojírenství
  • 20.4.2022 - web generuje už přes 2000 článků, denně přibývá okolo 10 článků.
  • 1.11.2022 - ukončení provozu sociální sítě s ohledem na negativní zkušenost s chováním uživatelů. Síť měla 2560 registrovaných uživatelů
  • 12.11.2022 - začínáme přípravu na vlastní web katalog firem a institucí napříč Evropskou Unií s lokální specializací na Rakousko a Německo
  • 14.11.2022 - Fórum se specializací na Rakousko a Německo zvláště pro turisty a cestovatele, kde budou ucelenější informaci včetně kontaktů na různé instituce
  • 5.2023 zrušení diskusního fora, pro větší stabilitu webu
  • 6.2023 zavedení změn na webu pro zaměstnavatele, kteří nabízejí práci skrze web
  • 10.2023 denně publikujeme nejméně 8 článků v týdnu, víkendu 5. Zvyšujeme svoji působnost o logistiku, energetiku v dopravě
  • 1.12.2024 obnovení nabídek na práci s rozšířením polem působnosti na Evropu
  • 1.1.2024 web vydal od svého založení celkem 4759. Zobrazilo články 431 876 uživatelů.
  • 1.2.2024 webu busticketsro.cz končí, veškerý obsah a kontakty jsou k dispozici výhradně na webu transportminutes.eu, současně spustíme vlastní reklamní systém na webu.
  • 1.3.2024 navázání spolupráce s Rakouskou policií, včetně prezentace vybraných článků z oblasti našeho zájmu