1 thought on “Zkušební provoz RegioFoxů se rozšiřuje o další jednotky, denně ujedou zhruba 1 400 kilometrů

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading