Žilina bude mít nové moderní trolejbusové depo

Foto Ministerstvo Dopravy Slovenské republiky

Slavnostním poklepáním základního kamene na konci ledna začala výstavba moderního trolejbusového depa v Žilině za téměř 29 milionů eur. Ministerstvo dopravy SR poskytlo na projekt 27 milionů eur z eurofondů, což představuje hlavní zdroj financování. Koncem roku 2025 tak bude mít Žilina nové depo, které přispěje ke zvýšení atraktivity veřejné osobní dopravy ve 4. největším městě Slovenska.       

Reklamy

,,Moderní depo je předpokladem kvalitní a rychlejší údržby trolejbusů, což v konečném důsledku znamená jejich častější nasazování a vyšší hustotu spojů. Tím věříme, že přispějeme k zatraktivnění městské hromadné dopravy a snížíme dopravní zátěž na městských komunikacích,“ uvedla po slavnostním poklepání základního kamene stavby státní tajemnice ministerstva Denise Žiláková.

Investice do veřejné osobní dopravy jsou klíčové při řešení náročné dopravní situace ve slovenských městech. Ministerstvo věnuje městu Žilina dlouhodobou pozornost, díky eurofondům již Dopravní podnik nakoupil ekologické trolejbusy a plánuje modernizaci trolejových drah a měníren. Největší významnou investicí z evropských zdrojů je tři sta milionová investice do modernizace železničního uzlu Žilina , která přinese benefity na mezinárodní úrovni.

Přehled eurofondových projektů v Žilině:

Dokončené projekty (12 602 145 eur):

1. Nízkopodlažní a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonem pro Žilinu 7 107 630,73 EUR   

2. Nízkopodlažní a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonem pro Žilinu – opce 5 265 537,52 EUR

3. Nízkopodlažní a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonem pro Žilinu – 2. část 1 022 289,25 EUR

4. Studie proveditelnosti – Výstavba a modernizace údržbové základny trolejbusů, modernizace infrastruktury trolejbusové dráhy a měníren, výstavba nových trolejbusových tratí a obratišť v Žilině 228 977,04 EUR

Aktuální projekty v realizaci (5 950 922,96 eur)

1. Projektová příprava – Výstavba a modernizace údržbové základny trolejbusů v Žilině 665 306,58 EUR

2. Projektová příprava – Modernizace infrastruktury trolejbusové dráhy a měníren, výstavba nových trolejbusových tratí a obratišť v Žilině 2 542 804,65 EUR

3. Modernizace údržbové základny trolejbusů v Žilině – realizace – první fáze 2 742 811,73 EUR

Klíčový železniční projekt:

ŽSR, Dostavba zřizovací stanice Žilina – Teplička a navazující železniční infrastruktury v uzlu Žilina

Celková částka za dílo = 323 373 002,46 EUR (OPII+P CS+CEF) – předpoklad ukončení 12/25

Plánované projekty z Programu Slovensko 2021 – 2027 (70 556 522 eur)

1. Výstavba a modernizace údržbové základny trolejbusů v Žilině – realizace – II. fáze 24 656 522,54 EUR

2. Modernizace infrastruktury trolejbusové dráhy a měníren, výstavba nových trolejbusových tratí a obratišť v Žilině – realizace 34 000 000,00 EUR

3. Nákup trolejbusů – DPMŽ (Nákup 20 ks trolejbusů s pomocným pohonem za účelem modernizace vozového parku a pro potřeby zahuštění spojů trolej. linek) 11 900 000,00 EUR

TS

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Zanechat komentář

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading