vizualizace Správa Železnic

vizualizace Správa Železnic

Česká správa železnic Správa železnic oznámila další zakázku v přípravě vysokorychlostní sítě (VRT). Projektanti navrhnou ke schválení téměř 11 km dlouhé prodloužení budoucí tratě VRT na jižní Moravě. Napojení na stávající trasu bude přeloženo ze Šakvic do Rakvic. To má umožnit hladší vlakovou dopravu a nabídnout vyšší kapacitu nejenom stávající tratě, ale i té vysokorychlostní. Uzel Šakvice by měl být jednokolejný a měl by být veden sníženou rychlostí. Pro nové spojení u Rakvic lze navrhnout dvoukolejnou trať s rychlostí 230 km/h. Přeložku křižovatky schválilo ministerstvo dopravy. Úsek z Brna do Rakvic je součástí VRT Jižní Moravě, která v budoucnu spojí Českou republiku s Rakouskem a Slovenskem. V plánu je provozovat vlaky, každou hodinu mezi Prahou a Vídní resp. Bratislavou a Budapešťí, kam by měli jezdit vysokorychlostní soupravy častěji.

Reklamy

V rámci Jižní Moravy by pak mělo dojít ke zkvalitnění IDSJMK, ale i větší kapacity tratě pro nákladní dopravu, co uvítalo ŽESNAD, které zastupuje větší dopravců v nákladní dopravě na železnici v Česku.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

1 thought on “Vysokorychlostní železnice bude na Jižní Moravě delší

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading