Velké změny v názvu zastávek potkají Bratislavu od prosince

Dopravní podnik Bratislava pokračuje v reformě názvů zastávek tak, aby byly jednodušší, jednoznačnější a snadněji zapamatovatelné ať obyvateli či návštěvníky Bratislavy. Už létě tohoto roku (2020) došlo k několika změnám v názvech zastávek podle nové metodiky tvorby názvosloví zastávek schválené na jaře tohoto roku. Tyto změny si cestující veřejnost pochvaluje a tak hodlá Dopravní Podnik Bratislavy pokračovat v tomto trendu, aby vše bylo více logičtější, než je doposud. Pravidla pro označování zastávek byly zpracovány na základě příkladů dobré praxe v evropských městech.

Reklamy

Druhá etapa změn názvů zastávek, která bude zrealizována k termínu změn v jízdních řádech k 13. prosinci 2020, bude zahrnovat téměř stovku zastávek. Důvody změn jsou zejména následující:

odstranění komerčních názvů zastávek po skončení doby nájmu
sjednocení názvů zastávek při obchodních centrech (názvy budou začínat zkratkou OC)
zpřesnění názvů zastávek podle nově vzniklých ulic, případně dle historických názvů lokalit
zjednodušení některých dlouhých názvů zastávek
odstranění více podobných názvů zastávek, aby nedocházelo k případným záměnám u cestujících
zavedení mezinárodně srozumitelných názvů zastávek při železničních stanicích (Stn.), záchytných parkovištích (P + R) a vozovnách dopravního podniku (depo)
Přestupní uzly, které mají v současnosti různé názvy zastávek budou pojmenovány jedním společným názvem:

Pod stanicí – dosavadní zastávky SAV a Nám. Franze Liszta pod Hlavním nádražím
Centrum – dosavadní zastávky Nám. SNP a Kamenné nám. v centru města
Riviéra – dosavadní zastávka Vodárenské muzeum se sjednotí s názvem blízkého uzlu Riviéra
Dosavadní označování zastávek při železničních stanicích specifické pro Bratislavu (ŽST) se po novém změní na mezinárodně srozumitelnější zkratku Stn.

Zastávky MHD při vozovnách dopravního podniku budou mít také mezinárodně srozumitelnější název. Namísto dosavadního názvu Vozovna se bude používat název Depo. Důvodem je, aby měli i zahraniční návštěvníci srozumitelnou informaci o tom, že spoj dané linky jede do vozovny. Doposud přitom toto zvláště zahraniční návštěvníci nechápali a mockrát je museli řidiči s pomoci Policie vyprovázet a složitě navigovat, kde chtěli jet, než opravdu dojeli.

Všechny změněné názvy zastávek budou uvedeny v nových jízdních řádech k 13. prosinci 2020, které budou zveřejněny v nejbližší době.

(imhd.sk, foto SME)

Admin
Author: Admin