Technická poradenská služba Evropské investiční banky (EIB), JASPERS, dokončí do května 2023 předběžnou studii zkoumající lepší napojení Moldavska a Ukrajiny na transevropské železniční sítě (TEN-T). Evropská komise a EIB 21. října 2022 vydaly odpovídající příkaz. Studie se zaměří na rozšíření tratí standardního rozchodu 1435 mm přes polské a rumunské hranice na Ukrajinu a Moldavsko. Cílem je zrychlit železnici nejenom na Ukrajině a Moldavsku, kdy většina tratí je postavena na maximální rychlost 140km/hod. Záměrem celého cíle je zavést rychlé spojení vlaky i v jednotlivých trasách států, tak aby byla vysokorychlostní železnice pokryta celé Evropská Unie.

foto EU Komise

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

By redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém