Aby bylo možné přesvědčit ještě více lidí z Vorarlberska, aby přestoupili na klimaticky šetrný vlak, jsou zapotřebí atraktivní nabídky. Deklarovaným cílem ÖBB a spolkové země Vorarlbersko je proto co nejlepší rozšíření železniční sítě. Předběžné výsledky variantní studie ve venkovském domě budou 24. října představeny gestorům obcí a stran zemského parlamentu. Následně je diskutován další postup. 

Lokální vlaky ve Vorarlbersku v současnosti využívá každý den téměř 50 000 lidí. Mezinárodní vlakové spoje (Curych-Bregenz-Mnichov) jsou také velmi oblíbené a stávají se stále důležitějšími, v neposlední řadě jako faktor umístění. Aby bylo možné v budoucnu dále zvýšit podíl uživatelů veřejné dopravy a významně tak přispět k ochraně klimatu a životního prostředí ve Vorarlbersku, jsou zapotřebí atraktivní nabídky. Zároveň mají být vytvořeny dlouhodobé předpoklady pro přesun stále většího objemu nákladní dopravy na koleje. ÖBB (v zastoupení BMK) a spolková země Vorarlbersko si proto daly za cíl do roku 2040 upravit státní železniční síť pro budoucnost. Opatření k tomu jsou součástí procesu cílové sítě do roku 2040, dlouhodobá strategie rozšiřování železniční sítě po celém Rakousku. Tento celkový koncept pro překonání budoucích výzev dopravní politiky bude následně realizován prostřednictvím rámcových plánů s přesnými časovými harmonogramy a jasným financováním. Hlavním cílem je vytvořit ještě efektivnější infrastrukturu jako základ pro více vlaků, více cestujících, více zboží a lepší pravidelné nabídky, aby byla železnice ještě atraktivnější.

Expanze železnice v údolí Rýna: Od strategie k realizaci

ÖBB jako největší poskytovatel mobility v Rakousku má za úkol zajistit do budoucna předpoklady pro efektivní železniční infrastrukturu v údolí Rýna. Aby se plánované požadavky staly konkrétními projekty, je třeba nejprve analyzovat a zvážit náklady a přínosy v procesu cílové sítě. Všechny potenciální projekty v celém Rakousku si navzájem konkurují. Po vyhodnocení a stanovení priorit může být umožněno zařazení do konečné cílové sítě 2040, což v konečném důsledku představuje i předpoklad pro další plánovací kroky a v konečném důsledku zajišťuje financování prostřednictvím rámcového plánu ze strany BMK. Co se týče rozšiřování železnice v údolí Rýna, je zatím na samém začátku. „Momentálně jsme stále ve fázi, kdy se nejprve rozhoduje zda bude naše vize rozšíření železniční infrastruktury v údolí Rýna vůbec zahrnuta do cílové sítě federální vlády pro rok 2040. Všichni proto musíme táhnout za jeden provaz – konstruktivní a dobrá spolupráce mezi ÖBB, spolkovou zemí Vorarlbersko a obcemi je pro další průběh projektu nezbytná,“ říká manažer divize ÖBB Franz Hammerschmid.

Moderní a výkonná infrastruktura je předpokladem pro stále atraktivnější železniční dopravu. Kancelář Werner Consult z pověření ÖBB-Infrastruktur AG a spolkové země Vorarlbersko analyzovala, jak by to mohlo v budoucnu v údolí Dolního Rýna vypadat. Konstrukční proveditelnost různých variant byla zkoumána u dvoukolejného rozšíření Lochau – Bregenz Hafen, tříkolejného rozšíření Bregenz – Lauterach Nord nebo Wolfurt a dvoukolejného rozšíření Lustenau – Hard-Fußach, jejichž průběžné výsledky byly prezentovány na dopravní mluvčí a starostové v létě.

Představení nové varianty 24. října 2022

V rámci této prezentace v létě bylo rozhodnuto o rozšíření dosavadních tří variant uspořádání kolejí – podzemní trasa v otevřeném stavebním provedení, varianta s nadzemní trasou bez tunelů a smíšená varianta s nadzemními a podzemní úseky – zařadit další podzemní trasu do uzavřeného (těžebního) pro dostavbu. Kromě toho bylo mezi společností Werner Consult a autory studie Zierl-Rhomberg BDO zadané městem Bregenz dohodnuto společné setkání za účelem výměny mezi odborníky, které se uskutečnilo 31. srpna.

Kromě toho byly získány další návrhy variant – např. železniční nákladní tunel přes Pfänder. Proveditelnost těžební varianty mezi Bregenzem a Lochau nebo Lindau zkoumali odborníci z Werner Consult a budou představeni starostům a dopravním mluvčím stran zemského parlamentu 24. října 2022 v Landhaus v Bregenzu.

V průběžném výsledku v létě 2022 varianta podzemní vykazovala nejmenší dopad na obyvatele, přírodu a podzemní vody ve fázi výstavby. Úpravy stávající infrastruktury pro výstavbu a provoz i využití pozemků jsou v rozšiřovacích opatřeních této varianty zdaleka nejnižší. Vyhnout se několikaletým výlukám tras i s ohledem na mezinárodní a regionální železniční spojení je navíc možné pouze variantou na podzemní. Všechny ostatní výrazně by stěžovali život obyvatelům dotčených stavbou a velkému množství cestujících, kteří by museli využívat náhradní dopravy za vlaky řadu let. Navíc mezinárodní a dálková doprava by byla silně paralyzována.

24. října se rozhodne, která z nyní dostupných variant pro rozšíření železniční infrastruktury v údolí Rýna bude začleněna do procesu cílové sítě. ÖBB chtějí toto rozhodnutí učinit společně s BMK, spolkovou zemí Vorarlbersko a dotčenými obcemi. 

Foto panorama Bregenz © ÖBB/Setz

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

By redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém