Stavba tramvajové smyčky v brněnských Pisárkách bude pokračovat betonáží mostu

Necelý rok zbývá do dokončení vratné tramvajové smyčky v pisárecké vozovně Dopravního podniku města Brna. Stavba umožní otáčení tramvají a zároveň usnadní odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly. V sobotu 7. října se uskuteční unikátní betonáž konstrukce nového mostu, která bude dobře viditelná od zastávky Lipová, kde dopravce vybuduje provizorní vyhlídku.

Nová tramvajová smyčka zjednoduší práci zaměstnancům DPMB i ušetří finance. „Řidiči se nyní musí při cestě od přehrady do pisárecké vozovny jezdit otáčet až na Mendlovo náměstí. Vratná smyčka umožní najíždění přímo. Ušetříme tak čas i provozní náklady, které jsme vyčíslili na 6 miliónů korun ročně,“ vysvětlil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

Foto DPmB

Aktuálně je dokončena nová opěrná zeď, která odděluje areál vozovny od parkovacích ploch nové multifunkční haly vznikající u brněnského výstaviště. Měří přes 200 metrů a umožní vybudování dvou nových slepých kolejí, na kterých bude na noc dopravní podnik odstavovat tramvaje.

Nejnáročnější součástí projektu je stavba mostu pro vratnou smyčku. Opěry a pilíře už jsou vybudovány
a připravuje se betonáž železobetonové konstrukce mostovky. „V rámci staveb dopravního podniku se jedná
o ojedinělou událost. Během jednoho dne zpracujeme téměř tisíc metrů krychlových betonu, který by při rozlití pokryl ve vrstvě tlusté 5 cm plochu vetší než 3 fotbalová hřiště. Počítáme se sobotou 7. října a budeme rádi, když se veřejnost přijde na tuto akci podívat. Dobře viditelná bude z tramvajové zastávky Lipová, “
 uvedl Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna s tím, že zde dopravce se zhotovitelem vybuduje provizorní vyhlídku, ze které mohou zájemci betonáž ale i další vývoj stavby sledovat.

Další unikátní okamžik nastane ve druhé polovině října, kdy dojde k pokládání výhybek. „Jde o takzvanou kolejovou harfu, tedy napojení 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální, která se připojí na hlavní trasu na Mendlovo náměstí. Celková délka tohoto rozvětvení je 95 metrů a je největší, jaké lze v tramvajových vozovnách v republice vidět,“ popsal Havránek.

Stavba tramvajové smyčky v uzlu Lipová navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Práce probíhají od začátku roku a hotové budou do konce srpna 2024. Celkové náklady na stavbu smyčky
a souvisejících objektů v pisárecké vozovně činí 680 milionů korun.

TZ, Foto DPmB

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Stavba tramvajové smyčky v brněnských Pisárkách bude pokračovat betonáží mostu

  1. Stavba tramvajové smyčky v brněnských Pisárkách bude pokračovat betonáží mostu – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 04/10/2023 at 08:14

    […] Continue reading Stavba tramvajové smyčky v brněnských Pisárkách bude pokračovat betonáží … […]

Comments are closed.

%d