1 thought on “Stavba tramvajové smyčky v brněnských Pisárkách bude pokračovat betonáží mostu

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading