Co plánuje po obchvatu Opavy ŘSD na Opavsku plánuje dál?

Desítky tisíc aut denně včetně stovek kamionů už nemusí zajíždět do Opavy. Po letech příprav a samotné stavby byla zprovozněna západní část severního obchvatu města, který je tak kompletní.

Reklamy
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: “Stavba nebyla úplně jednoduchá, tady to podloží bylo velmi problematické, zvodnělé, takže jsme museli sanovat poměrně náročné práce hned na a začátku stavby a diskutovat úpravy samotného projektu. Naštěstí se všechno povedlo včas vyřešit. Stavba je zprovozněná v původním termínu jak se předpokládalo, to znamená 36 měsíců od jejího zahájení.”

Jedná se o silnici I/11 o délce 5 a půl km. Součástí stavby je 8 mostů, ten nejdelší má zhruba 350 metrů a vede přes řeku Opavu.

Miroslav Šenk, vedoucí projektu: Šest je přímo v trase, dva jsou na nájezdových rampách, jedná se dále o jednu protihlukovou stěnu plus dvě zárubné stěny o délce 280 metrů a jedné mimoúrovňové křižovatky. a dvou okružních křižovatek.”

Západní část severního obchvatu vede od okružní křižovatky na silnici I/11 mezi Opavou a Vlaštovičkami až k napojení na už fungující východní část severního obchvatu.

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: “Co se týče následujících staveb zde na Opavsku, tak my v tuto chvíli připravujeme ty části jižního obchvatu Opavy, propojení těch jednotlivých silnic I. třídy, protože Opava je specifická v tom, že městem prochází 4 silnice první třídy. Moc takových měst v Česku není, takže my snažíme tu dopravu vyřešit i na tom samotném jihu a ty silnice první třídy kapacitně propojit. Nejdál jsme v úseku propojení Olomoucké – Hradecké, kde v tuto chvíli máme vydané součinné rozhodnutí, vykupujeme pozemky, zpracovává se tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele. V příštím roce bychom právě to výběrové řízení vypsat a zahájení prací v tuto chvíli nejsem schopen deklarovat. Bude to záležet i na tom, kolik finančních prostředků bude vyčleněno pro ŘSD a zda tato stavba se do toho rozpočtu roku 2024 nebo 2025 vejde. Další pokračování směrem na Bruntál a propojení na silnici I/11 je také v přípravě. V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro součinné rozhodnutí. Chtěli bychom koncept dokončit ještě na podzim a zahájit inženýrskou činnost pro vydání součinného rozhodnutí a v roce 2024 toto součinné rozhodnutí získat. Samozřejmě i zde bude potřeba vykoupit pozemky, ale věřím, že se nám to v průběhu let 2024/2025 může podařit a de facto následně za tou částí mezi Olomouckou a Hradeckou následuje i tato část, kde bychom chtěli dokončit celý okruh Opavy v celé své délce.”
redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading