Silnice na Ještěd je po několika letech plně průjezdná

Rekonstruovaná silnice přes Ještěd je v plném provozu. Více než 6 kilometrový úsek se opravoval tři roky, práce byly rozdělené do dvou etap. Horní Hanychov – Výpřež a Výpřež – Světlá pod Ještědem. Jednalo se o náročnou stavbu.

Jan Růžička, ředitel Silnic LK: „Je to důležitá spojnice pro obyvatele, kteří bydlí za Ještědem spolu s městem Liberec. Kromě toho je to i v náročném terénu. Je to směrově i výškové poměrně složitá stavba. Z toho vyplývá i potřeba velkého množství zdí, svodidel a propustků. Otázkou bylo také vyřešit odvodnění.
Ondřej Hušek, zhotovitel: Stavba to byla náročná vzhledem k tomu, že bylo už v zadávací dokumentaci, že musí být zachován provoz na silnici, a to alespoň částečný. Nakonec se nám podařilo ve spolupráci s policií vymyslet vhodný režim. Tu dopravu jsme sem pouštěli vždy ráno, dopoledne a po ukončení prací na stavbě.

I přes tato omezení se podařilo s předstihem vybudovat všech 8 opěrných zdí, které byly zásadní pro správný postup celé stavby.

Ondřej Hušek, zhotovitel: A díky tomu jsme v letošním roce už nepotřebovali tato omezení stanovit a ta doprava probíhala plynule bez semaforů, což kvitovala především veřejnost.
Jan Růžička, ředitel Silnic LK: V této druhé etapě byla výrazná délka zdí, a to 800m, celá řada propustků, svodidla, jsou tu nové autobusové zálivy a kromě toho se upravovala i Křižovatka na Křižany.
Ondřej Hušek, zhotovitel: Technicky ta stavba byla náročná, protože ty opěrné zdi jsou založeny velmi napevno na mikropilotách. Proto věřím, že ta stavba bude sloužit opravdu desítky let.

Rekonstrukce více než 6 kilometrového úseku vyšla Liberecký kraj zhruba na 220 milionů korun.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Silnice na Ještěd je po několika letech plně průjezdná

  1. Silnice na Ještěd je po několika letech plně průjezdná – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 04/10/2023 at 11:14

    […] Continue reading Silnice na Ještěd je po několika letech plně průjezdná at Transport Minutes. […]

Comments are closed.

%d