Foto Nobless Line

Dne 26.8. 2021 jel autobus Nobless Line na pravidelné lince z Prahy do Bernu. Při pravidelném nočním střídání řidičů na odpočívadle nedaleko německého Memmingenu na dveře autobusu zaklepal někdo s tím, že je zde zdravotně indisponovaný člověk. Shodou okolností český občan se skutečně na odpočívadle nacházel a to se silnými bolestmi břicha. Jeden z cestujících ve spolupráci s řidiči Nobless Line zavolali záchrannou službu a provedli stabilizaci. S pánem počkali několik desítek minut do příjezdu zdravotníků a následně pokračovali v jízdě.
Druhý den se s velkým poděkováním z nemocnice ozval také zmíněný pán s tím, že byl dle následného vyšetření a zákroku skutečně v ohrožení života.
Společnost Nobless line může být pyšná na to, že oba z řidiči prokázali lidský přístup v situaci, kdy má jít jízdní řád stranou. Vedle osobního a věcného poděkování patří řidičům a firmě velké uznání. Dokázali, jako jedni z moc mála, že jsou profesionálové a umí být lidský.
foto Nobless line
Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading