Společnost Peab byla pověřena přestavbou dálnice 27 a vybudováním nového úseku silnice mezi Backaryd a Hallabro. Zadavatelem je Švédská dopravní správa a smlouva má hodnotu 354 milionů SEK (785,88 mil. Kč).

Stávající silnice mezi Backaryd a Hallabro bude přestavěna. Nový úsek silnice, který prochází Backaryd, bude postaven východně od města, aby se zlepšila bezpečnost provozu a situace pro obyvatele v okolí. Dálnice 27 je důležitým spojením z Karlskrony do Växjö a dále do Borås a Göteborgu.

Celý úsek silnice měří zhruba sedm kilometrů a bude mít středové svodidlo, které výrazně zvýší bezpečnost provozu, sníží nehodovost a zlepší průjezdnost. „Samozřejmě nás velmi těší, že můžeme novou silnicí přispět ke zlepšení bezpečnosti a průjezdnosti provozu. Jednou z výzev projektu je, že silnice prochází oblastí, kde terén vyžaduje rozsáhlé odstřely,“ říká Göran Wiking, regionální manažer Peab.

Projekt je zakázkou na klíč a předpokládá se, že bude dokončen na jaře 2025. Projekt byl zaregistrován ve čtvrtém čtvrtletí 2022.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

By redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém