Ostravská zastávka Karolina dozná vizuální změny

Tramvajová zastávka Karolína byla zprovozněna v říjnu 2012, která se stala nejfrekventovanější zastávkou v Ostravě. První úvahy nad změnou podoby a jejím odlišení od ostatních zastávek jsou z roku 2018, kdy 15. října vypsal DPO veřejnou zakázku PD – Estetizace zastávky Karolina. Zakázka požadovala provedení 3. variant proveditelnosti a projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro povolení stavby “Estetizace zastávky Karolina”. Zakázku nikdo nakonec nedostal a DPO vypsal novou veřejnou zakázku 10. května 2019 s novým názvem PD – Estetizace zastávky Karolina II. Zakázku poté vyhrála společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Reklamy

I v této zakázce požadovala studie proveditelnosti ve3 variantách. Kladen byl důraz na náklady provedení a závěrečného hodnocení variant. Hlavní návrhy byli zastřešení nástupišť, úprava zábradlí, kamerový systém, osvětlení hrany nástupiště a řada dalších. DPO uzavřel dodatek ke smlouvě 18. září 2020.

První dodatek uzavřený 7 ledna 2021 neodsouhlasili Ostravské vodovody a kanalizace. Stavba přístřešku zasahovala do kanalizační sítě. Dodatek uzavřený 21. července 2021 se opět týkal přístřešků, přesněji zastřešení zastávek. Vybraná byla skořepinová konstrukce s ukotvením železobetonovými patkami. Dimenzování nevyhovovalo Ostravským vodovodům a kanalizacím, ale také společnosti Veolia Energie ČR. Nový návrh byl vypracován na návrh DPO na konci února 2022 a v konečné verzi schválen na začátku listopadu 2022.

Naposledy 29 ledna 2024 vypsal DPO novou veřejnou zakázku s pojmenováním Estetizace zastávky Karolina. Předmětem zakázky je estetizace zastávky v obou směrech. Rekonstrukcí mají projít obě nástupiště, která mají být zastřešena pomocí ocelové konstrukce. Lhůta pro podání nabídek je stanovená na 29. února 2024.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading