Autor foto ŘSD

Od pátku 5. 4. 2024 pokračuje plánovaná oprava dálniční estakády u olomoucké části Nemilany. První dny jsou určeny osazení nového dopravního značení za provozu jedním pruhem obousměrně v režimu 1+1, poté bude až do července doprava po dálnici D35 vedena v plynulejším uspořádání dvou pruhů pro každý směr jízdy (režim 2+2). Změna je totožná jako v minulém roce, kdy došlo k opravě protisměru.

Reklamy
Autor foto ŘSD

Letošní rekonstrukce levé poloviny estakády (směr od Ostravy) kopíruje loňské práce, dojde například na provedení kompletní výměny vozovkového souvrství, vyrovnání výškových rozdílů nosných konstrukcí, stavbaři také zajistí protikorozní opatření, položí nové izolace včetně zajištění oprav říms a bezpečnostních zařízení. Součástí zhruba půlročního harmonogramu jsou nové mostní závěry, ložiska, kabely a značení.

Z šesti účastníků veřejného výběrového řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka stavební firmy IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. Cena sjednaná ve smlouvě dosahuje částky cca 111 milionů Kč.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading