Velkolepá přestavba tratě a její přesun do Komárova, která trvala 3 roky a 4 měsíce. Od zítra tj. 1. července 2021 se otevře trať pro tramvaje linky 12, která bude opět jezdit do Komárova. Nová trať je dlouhá 1,4 kilometru. Jedná se o první novou cestu pro tramvaje od vybudování prodloužení trati z Purkyňovy ulice k Technologickému parku v roce 2008.

Reklamy

Představitelé dopravního podniku při stavbě Tramvaje Plotní za tři měsíce zrekonstruovali tramvajovou smyčku v Komárově. První soupravy se tam otočí ve čtvrtek. „Její technický stav už nebyl zcela vyhovující. Provedli jsme kompletní opravu tramvajového svršku, trolejového vedení a napájecích kabelů,“ přiblížil Havránek. Náklady na stavbu byly 1,2 miliardy korun. Její součástí bylo vybudování čtyř nových zastávek s informačními panely. Modernizace se dočkaly veškeré inženýrské sítě v oblasti včetně kanalizace a vodovodu. Na řadě míst je vysázena nová zeleň včetně trávníků v kolejovém pásu. U trati je od loňského podzimu zvelebený park Plotní.

Součástí slavnostního otevření bylo rovněž vypuštění retro vozu na novou trať

Součástí přestavby tratě bylo zkapacitnění silnice I/41, která byla dřív spojená s auto a vozy MHD, kde vznikali kolony aut a velmi častá zdržení spojů v řádu desítek minut. Ulice Dornych se tak stala 4 proudou silnicí a přivaděčem na Jih města, které se má v dohledné době celé proměnit, díky stavbě nového hlavního nádraží za Autobusovým nádražím.  Samotou ulicí Dornych dle města Brna projede denně až 40 tisíc aut.

Velká kritika ke stavbě

Terčem kritiky některých obyvatel se stala protihluková stěna, která byla postavena u zastávek, tak aby snížila množství hluku, ale při pohledu na její umístění před okna domů působí, více než odpuzujícím dojmem. Na zastávkách Zvonařka a Železniční zároveň plní funkci zastřešení,“ řekl ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Jako přidaná hodnota se přidává kritika od cestujících linky 63, která bude jezdit pouze v pracovní dny a to jenom ve špičku, kdy musí přestupovat z linky 64 na tramvaje, aby se dostali do centra města, místo rychlejšího spojení na Úzkou linkou 63. Řada cestujících přitom je imobilních, nebo zrakově postižených, kteří využívají tuto linku pro spojení s městem, kam si jezdí něco vyřídit a za zábavou, místo toho budou muset nejméně v Komárově přestupovat a přecházet přes koleje, nebo křižovatku co bude přinášet řadu obtíží zvláště imobilním osobám. K tomu se přidávají i ti, kteří jezdí na různé směny do práce v obchodech, kdy se jim prodlouží doba cesty o až 25 minut, zvláště pak o víkendu, kdy mnohdy budou zbytečně stát a čekat na následující spoj, nebo čekat u práce či po práci a řadě hodin na nohách trávit zbytečně delší dobu čekáním na spoj, který už nepojede k centru města, ale na Starou Osadu a směr Maloměřice a depo ČD, kam jezdí sporadicky cestující, pouze uživatelé ubytoven a pracovníci depa ČD.

podklad a schéma změny tras MHD DPmB

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading