Autobusy Dačice – Moravské Budějovice – Brno finančně podpoří mikroregiony

Jediný dopravce, který opravdu myslí na lidi i přes hrozbu, že by musel zrušit jediné spojení Dačicska s Brnem a řady oblastí, které neměli jiné spojení s reálně spádovou oblastí, oproti tomu co nalajnoval stát na Třebíč a Jihlavu či Českými Budějovice resp. Telčí.

Reklamy

Dopravce UNITED BUSES provozuje síť vnitrostátních dálkových autobusů z jižních Čech a Vysočiny do Prahy a Brna, mimo jiné i dálkové spoje na trase Dačice – Moravské Budějovice – Brno. Aby jediné přímé spojení s Brnem pro výrazný pokles cestujících i tržeb v důsledku protiepidemických opatření nezaniklo, přispějí mikroregiony po trase linky finančně na vzniklou ztrátu. Autobusové spoje Dačice – Jemnice – Moravské Budějovice – Hrotovice – Ivančice – Brno protínají mikroregiony, kde žije téměř 62 tisíc obyvatel a vede přes 3 kraje. Nabízí jediné přímé spojení Dačic s jihozápadem Vysočiny, jihovýchodem jihomoravského kraje a Brnem. Dopravce linkou navázal na téměř 50 let existující spojení, které na sklonku roku 2019 zaniklo. Celkem 27 spojů týdně zajišťujeme komerčně, bez finanční podpory z krajů, kterými je linka vedena.

Autobus United Buses symbolizující jediné spojení s Brnem
Autobus United Buses symbolizující jediné spojení s Brnem

“Mezikrajská dopravní obslužnost v podobě přímého a rychlého spojení do Brna je pro obyvatele Moravských Budějovic a dotčených mikroregionů nezbytná. Práce, lékař, studium, důležité úřady, ale i zábava a kultura… to jsou jen některé důvody, proč lidé do Brna pravidelně dojíždí. Pokud nenajdou přímé spojení, často raději sedají do auta, nebo volí spolujízdu. Jistě se tam dá odjet i jinak, s několika přestupy a kombinacemi vlaku a autobusu. Od občanů máme mnoho reakcí, že tahle kombinovaná možnost je nepohodlná, časově i finančně mnohem náročnější a v
případě zpoždění nespolehlivá.” vysvětluje nezbytnost přímého spojení s Brnem radní Moravských Budějovic, Zdeněk Janderka. Obnovené autobusové spoje využilo od poloviny srpna do konce loňského roku 6 719 cestujících. “Na to, v jaké jsme se půl roku nacházeli situaci, kdy cestovat šlo jen v nutných případech, jsou to velmi dobrá čísla a je vidět, že o linku je mezi lidmi zájem a chyběla by jim. Jezdila tu padesát let. Zájem veřejnosti o udržení tohoto spojení nelze přehlížet,” poznamenal Ing. Karel Macků, starosta Dačic.
Výrazný úbytek cestujících a s tím spojený propad tržeb způsobený koronavirovými omezeními v uplynulých 4 měsících způsobil, že se linka stala výrazně ekonomicky nerentabilní. “Tržby z jízdného nepokryly mnohdy ani základní náklady na naftu, mzdu řidiče nebo poplatky provozovatelům nádraží. To jsou položky, kterým se nijak nevyhneme. Jen za autobusová nádraží, kde linka zastavuje, jsme museli za stejné období zaplatit přes 100 000 korun. To je v době, kdy autobusy využívalo autobusy mnohem méně cestujících a děláte tu službu s prodělkem, skutečně pro nezávislou linkovou dopravu likvidační. Peníze za zastávky jsme tady platili konkurenčním dopravcům, kteří provozují linky plně financované kraji a sami si podobné poplatky neúčtují a pokud ano, jsou také hrazené z rozpočtu krajů. Nezískáte za to žádnou významnou službu pro cestující a ani za to nezískáte automaticky cestující, platíte jen za to, že jezdíte na nádraží, které leží na soukromém pozemku a máte vylepený jízdní řád. Často proto, že nemáte ani jinou možnost. V našem případě nám tyto poplatky účtoval dopravce, který sám z této linky odešel a bez náhrady ji zrušil. Nesetkal jsem se s žádnou ochotou, jaká by situaci, která panovala, ulehčila. Třeba jen v obyčejném prodloužení splatnosti faktur za vjezd na nádraží. Naopak, jednání mělo prvky šikany a snahy nás ekonomicky poškodit,“ vysvětluje situaci, která k jednání s mikroregiony o nezbytné finanční podpoře vedla Karel Bílý, majitel UNITED BUSES.

Příspěvek podle počtu obyvatel
Klíčem k výpočtu příspěvku je počet obyvatel v jednotlivém mikroregionu kterým spoje projíždí. “Dopravce vedl jednání o finanční podpoře se všemi mikroregiony na trase, ta byla podmíněna podporou všech zainteresovaných. To znamená, buď se na příspěvku budou podílet všichni, nebo nikdo. Příspěvek jako takový je navržený tak, aby pokryl dopravci polovinu ztráty,” vysvětluje místostarostka Dačic, Kateřina Marková. V mikroregionech žije celkem 61 875 obyvateli. Celková ztráta vyčíslená dopravcem činí 649 688 korun. Jednání mezi dopravcem a zástupci mikroregionů, vedla k dohodě, kde každý mikroregion přispěje částkou v přepočtu 5,20 koruny na kilometr krajské dopravy za veřejné peníze a to včetně poplatků za autobusová nádraží. Ty hradí krajští dopravci z veřejných peněz.

O společnosti
UNITED BUSES je česká dopravní společnost, která pod stejnojmennou značkou provozuje od roku 2020 síť vnitrostátních dálkových autobusových linek. Poprvé jsme vyjeli 16. března 2020 na pravidelné lince České Budějovice – Brno.  V témže roce jsme zahájili pravidelný provoz na linkách z Českých Budějovic do Humpolce, Pelhřimova a Prahy a z Dačic, přes Moravské Budějovice do Brna. Od 1. března 2021 jezdíme také na linkách ze Strakonic, Písku a Tábora do Brna, z Dačic do Jihlavy a Prahy a z Brna do Litomyšle a Hradce Králové. Pod značkou UNITED BUSES jezdí na linkách z/do Českých Budějovic, Jihlavy, Hradce Králové, Brna i Prahy téměř 200 dálkových spojů týdně. Nabízíme pohodlný, komfortní, finančně dostupný a ekologický způsob cestování autobusem na krátké i dlouhé cesty po České republice.

Foto: United Buses

Admin
Author: Admin