Zatáčka u Březí změní tvar, místo je úsekem častých dopravních nehod

Silnice I/26 z Plzně na Folmavu a do Německa. V úseku obce Březí u Meclova je zatáčka, které by se dalo říkat i zatáčka smrti. Je to úsek častých dopravních nehod.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Komunikace je relativně úzká, ve špatném sklonu a ve velké rádiusu. To znamená, je to třeba řešit a ty rádiusy zmenšit a ten úhel zatáček prakticky zklidnit a některá místa prostě řišit, co se týče rovinnosti. Tam je strašné nebezpečí prostě vjetí vozidel do protisměru a častých dopravních nehod.“

Miroslav Blabol, ředitel ŘDS Plzeňského kraje: „Byly časté dopravní nehody. Dokonce v poslední době tam byla jedna smrtelná dopravní nehoda, takže jsme se s kolegy na našem provozním úseku, že tam uděláme takzvanou rektifikaci oblouku. Ten byl nevhodný směrový oblouk na stávající komunikaci, který byl velice nebezpečný.“

Miroslav Blabol, ředitel ŘDS Plzeňského kraje: „Předmětem stavby je přestavba stávajícího vedení komunikace I/26 do nového směrového oblouku, plus tam děláme jedno další dopravní opatření, a to je vjezdová brána na vjezdu do Březí a v současné chvíli připravuje naše správa Plzeň Ředitelství silnic a dálnic okružní křižovatku. Tato okružní křižovatka, ta bude také na komunikaci I/26 u Březí a bude to okružní křižovatka, která vlastně řeší dopravu u Meclova.“

Pavlína Kaufnerová (BEZPP), starostka Meclova: „Určitě je to dobře, protože tam docházelo nesčetněkrát k dopravním nehodám, ale daleko více, než ten oblouk nás trápí hlavní křižovatka, protože tam děti ráno chodí na autobus, přechází přes hlavní křižovatku, kde není žádný přechod, ani místo určení k přechodu a už dlouhou dobu to řešíme s ŘSD a s policií. V plánu je okružní turbo křižovatka, ale bohužel pro nás to stále dlouho a dlouho trvá.“

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Je to správně, ano ty turbo kruhové objezdy vlastně zrychlí dopravu, umožňuje rychlejší vjezd a hlavně, mají dobrou rozhledovou situaci.“

Nejdřív se ale musí dokončit zatáčka u Březí. Teprve potom přijdou na řadu další nebezpečná místa na silnici I/26.

Miroslav Blabol, ředitel ŘDS Plzeňského kraje: „Délka výstavby je zhruba tři měsíce. Je to přesně 105 kalendářních dnů. Je to podle smlouvy o dílo a celková částka se pohybuje klem necelých dvanácti milionů korun, včetně DPH. Na silnici 26 v současné chvíli projíždí zhruba 14 tisíc vozidel za 24 hodin a přes šest tisíc vozidel jsou, je těžká nákladní doprava.“

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Zatáčka u Březí změní tvar, místo je úsekem častých dopravních nehod

  1. Zatáčka u Březí změní tvar, místo je úsekem častých dopravních nehod – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 23/10/2023 at 15:15

    […] Continue reading Zatáčka u Březí změní tvar, místo je úsekem častých dopravních nehod at … […]

Comments are closed.

%d