Generální ředitel ZSSK Peter Helexa a členové představenstva podepisují spolu se zástupci zaměstnanců Kolektivní smlouvu na roky 2024 -2028. Autor fotky ZSSK

Železniční společnost Slovensko (ZSSK) ve středu 3. dubna 2024 s 13 odborovými centrálami podepsala prodloužení Kolektivní smlouvy na roky 2024 až 2028. Díky ní se od dubna 2024 upraví mzdy všech zaměstnanců u národního dopravce.

Reklamy

„Ministerstvo dopravy oceňuje úsilí a výsledky vyjednávání, které vedou ke zlepšení pracovních podmínek v sektoru osobní železniční dopravy. Rozvoj a posílení tohoto sektoru je pro nás klíčové, a proto vítáme kolektivní smlouvu, která byla uzavřena pod novým vedením ZSSK. Chápeme, že kvalitní a spolehlivá osobní železniční doprava je základem pro pohodlí cestujících a efektivní spojení mezi regiony. Věříme, že uzavření této smlouvy nejen zlepší podmínky pro zaměstnance, ale také přispěje k vyšší kvalitě služeb, které poskytujeme našim občanům. Ministerstvo dopravy se zavazuje nadále podporovat iniciativy, které posilují tento nezbytný sektor a zároveň zlepšují pracovní prostředí těch, kteří jsou v čele jeho každodenního fungování,“ konstatovala státní tajemnice Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.

Generální ředitel ZSSK Peter Helexa a členové představenstva podepisují spolu se zástupci zaměstnanců Kolektivní smlouvu na roky 2024 -2028. Autor fotky ZSSK

„Naším prioritním úkolem a cílem je hájit zájmy našich zaměstnanců, které zastupujeme. Jsme tady, abychom stále vylepšovali jejich pracovní a sociální podmínky. Nová kolektivní smlouva se nerodila snadno. Osm měsíců jednání se zaměstnavatelem bylo dlouhých a náročných. Dohoda je výsledkem společného zájmu o zaměstnance. Jsme rádi, že firma si uvědomila důležitost situace, kdy je nedostatek zaměstnanců v železničním sektoru. Nová kolektivní smlouva dává naději na příliv nových zaměstnanců a věříme, že zastaví i odchod zaměstnanců do předčasného důchodu a hlavně věříme, že je prvním krokem pro stabilizaci personální potřeby zaměstnavatele. Věříme, že uzavření Kolektivní smlouvy ZSSK bude motivací i při kolektivním vyjednávání u zaměstnavatelů ŽSR a ZSSK CARGO,“ uvedli zástupci zaměstnanců.

„Podpisem této kolektivní smlouvy dáváme jasný signál o našem závazku vytvářet lepší pracovní podmínky a odměňování pro naše zaměstnance. Zodpovědně mohu oznámit, že celková průměrná mzda v ZSSK by měla dosáhnout až 2 040 €. Je to výsledek naší snahy o spravedlivé odměňování a odraz naší společné práce s odbory na zabezpečení, aby byli železničáři ​​spravedlivě odměněni. Tato smlouva se svými podmínkami také otevírá dveře pro potenciální nové zaměstnance, kteří hledají stabilní a rozvíjející se kariéru v železniční přepravě,“ dodal po podpisu generální ředitel ZSSK Peter Helexa.

Nejdůležitější změna nastane v nastavení tarifní tabulky, která zajistí výrazný nárůst mezd. Každá profese bude zařazena do vhodné tarifní třídy podle stupně náročnosti práce a každý zaměstnanec bude zařazen do takzvaného věkového pásma, podle odpracovaných let ve společnosti.

Při tvorbě konečné podoby této nové tarifní tabulky ZSSK zohlednila konstruktivní návrhy odborových centrál a zaměřila se jednak na podporu nových zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti kratší dobu, a zároveň na stabilizaci dlouholetých kolegů, kteří odpracovali více než 30 let, rozšířila takzvaná věková pásma pro zaměstnance.

Výrazným pozitivem nového tarifního odměňování je zvýšení tarifní mzdy, která nejenže vykryje inflaci, ale po dohodě s odboráři budou mzdy férové ​​a vyrovnají se trhu. Nejnižší zvýšení (nárůst) pro konkrétního zaměstnance může činit až 116 € a nejvyšší zase 329 € v závislosti na profesi a délce trvání pracovního poměru. Dosud, v roce 2023, byla průměrná tarifní mzda 1 074 € na jednoho zaměstnance. Celková průměrná mzda (včetně příplatků a mzdových náhrad) byla v roce 2023 až 1 720 €, přičemž ZSSK odhaduje, vycházející ze současného stavu a struktury zaměstnanců, že v roce 2024 by mohla být až 2 040 €.

Za jeden z významných nástrojů stabilizace a jistoty pro zaměstnance považuje představenstvo ZSSK i fakt, že kolektivní smlouva se uzavírá až na období 4 let, tedy od dubna 2024 do konce dubna 2028. Platit začne po jejím podpisu a zveřejnění v Centrálním rejstříku smluv. Železniční společnost Slovensko se zavázala, že při případné časové náročnosti softwarové implementace mzdového systému zvýšení tarifní mzdy doplatí všem zaměstnancům zpětně od 1. dubna 2024 spolu se mzdou za měsíc, kdy bude do mzdového systému implementována nová tarifní tabulka. Přehled změn v odměňování najdete pdf.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading