Výrobce autobusů MAN představil bezbariérovou novinku

K mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, je představil MAN svůj výrobek Lion’s Coach, aby vyzdvihl, jak důležité je bezbariérové cestování. Díky umístění výtahu lze zlepšit komunikaci a rozložení hmotnosti a zároveň zvýšit komfort při sezení 2 + 1 i při využití bezbariérové plošiny. Přitom v Německu a nově i Rakousku od roku 2022 je v dálkové dopravě povinná plošina ve všech autobusech. Česko, ani Slovensko o této povinnosti zatím neuvažuje, dle vyjádření Ministerstva Dopravy.

Reklamy
Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading