Rok 2022, stejně jako rok předchozí, byl i nadále výjimečný pro celý svět, stejně jako pro Viking Line. Provozní prostředí bylo v důsledku pandemie zpočátku velmi nepříznivé s odpovídajícími ekonomickými důsledky. Od konce února přispěla ruská útočná válka na Ukrajině k nebetyčně vysokým cenám pohonných hmot a nejistotě na trhu. Zároveň se obnovila poptávka po cestování, zejména lokálně. V říjnu byla Amorella prodána a v prosinci byla uzavřena dohoda o prodeji Roselly. V březnu zahájilo provoz nové klimaticky inteligentní plavidlo Viking Glory. Loď byla velmi populární a po necelém roce provozu dosáhne milníku 1 milionu cestujících. Celkem cestovalo na plavidlech Viking Line v roce 2022 téměř 5 milionů cestujících, což je o 114 procent více než v předchozím roce.

Provoz na různých trasách

Počet cestujících Viking Line v roce 2022 činil 4 945 564 (2 315 137), což představuje nárůst o 114 % oproti předchozímu roku.

Největší nárůst byl na trase Turku – Åland – Stockholm s 1 955 988 (904 321) cestujícími (+116,3 %). Podíl společnosti Viking Line na trhu byl 64 %. Na trase Helsinky – Åland – Stockholm operovala v průběhu roku pouze Gabriella a měla 515 445 cestujících. Během léta loď podnikla několik speciálních plaveb. Viking Cinderella na výletních lodích mezi Stockholmem a Mariehamnem měla 517 354 (256 344) cestujících a během roku také podnikla speciální plavby do několika destinací ve Švédsku. Počet cestujících mezi Mariehamn a Kapellskär na Rosella byl 464 375 (348 209). Mezi hlavními městy Helsinkami a Tallinnem měl Viking XPRS 1 266 642 (586 354) cestujících.

Počet nákladních vozů byl 117 777 a počet osobních vozů 630 651.

Výjimečně končíme rok plný událostí. Bylo přijato rozhodnutí označit Viking XPRS pod finskou vlajkou, Amorella byla prodána v říjnu, v prosinci byla uzavřena dohoda o prodeji Roselly a nový Viking Glory zahájil provoz v březnu. Máme radost z úspěšného zahájení provozu Viking Glory. Prosadila se v mezinárodní lodní dopravě i v rámci naší vlastní dopravní oblasti v Baltském moři. Plavidlo bylo na trhu oblíbené a také si vedlo dobře a významně přispělo k výsledkům společnosti. Její 1 miliontý pasažér dosáhne v lednu 2023. Nový obchodní rok 2023 bude náročný a poutavý. Pozorně sledujeme vývoj obchodních cyklů a přizpůsobujeme se výzvám – zejména pokud jde o nové ekologické normy, kterým čelíme. Jsme přesvědčeni, že se bude v novém roce více dařit a bude mít společnost větší vliv na ekologii i snížení emisí CO2 uvádí Jan Hanses, generální ředitel společnosti.

Ten zároveň děkuje všem zákazníkům a obyvatelům, kteří stále více využívají ekologickou dopravu a nemyslí sami na sebe. Podle něj je potřeba, aby se rychle snižovali emise CO2 vypouštěné do ovzduší a nedošlo ke zničení prostředí. 

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

By redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém