Velká výluka MHD, pro stavbu tramvajové tratě v Brně

Práce na nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu jsou čím dál více vidět. Aktuálně pokračují instalací pažení pro zajištění stability jámy, pak se začne s betonováním stropu a stěn tunelu. V červnu byli zahájené práce i na straně budoucího portálu u FN Brno.S tou souvisí od zítřka výluka trolejbusů na lince 25 pouze k nemocni Bohunice. Linka 37 pojede jenom do Kohoutovic, prodloužené spoje na Osovou okolo nemocnice Bohunice nepojedou. Oproti tomu linka 61 změní konečnou na Osovou ze současné konečné. Bude sloužit, jako náhradní doprava za trolejbusy. K ní se přidá linka E56, která pojede z Osové k nemocnici Bohunice a dále po své trase. Současně dochází k přesunům zastávek v rámci uzlu nemocnice Bohunice.

Důvodem této výluky je podkopání tratě pro tramvaje linky 8 do nové konečné u nemocnice v Bohunicích, kam výrazně pomůže dovézt velké množství cestujících. Denně by mohlo jít až o 40 tisíc osob. Současná linka 6 bude jediná, která pojede do smyčky Starý Lískovec.

Bohužel díky stavbě je uzavřena ulice Netroufalky a tak nájezd Bítešskou není možný. Průjezd je možný pouze skrze kruhový objezd v rámci OC Campus Square na ulici Bítešskou.

Pro pěší pak v rámci sídliště se uzavřela řada chodníků, které je nutí k obcházení.

Admin
Author: Admin