VCHD Cargo pro dobrou věc

Přepravní společnost VCHD Cargo obrací svoji pozornost k podpoře veřejně-prospěšných aktivit již řadu let. V letošním roce podpořila neziskovou organizaci Řidiči pomáhají dětem, která se věnuje dětem z dětského domova. Kromě toho také navázala na spolupráci s organizací dobrovolných záchranářů Czech SAR Team a financovala pořízení přívěsného vozíku pro přepravu zraněných osob.

Spolupráce VCHD Cargo a Czech SAR Teamu, největší organizace typu Search & Rescue u nás, vznikla na základě iniciativy jednoho ze zaměstnanců, který je členem organizace. VCHD Cargo tak od roku 2021 podporuje činnost těchto dobrovolných záchranářů, kteří jako jedna z ostatních složek integrovaného záchranného systému pomáhají při hledání osob v nedostupných terénech i městských zástavbách. „Vidíme smysl v práci dobrovolných záchranářů a oceňujeme jejich nasazení, které všichni dělají mimo svoje povolání,“ uvádí Ing. Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo a.s., a dodává, „přispíváme vždy na konkrétní vybavení, které jim jejich práci usnadňuje.“ Letos společnost podpořila nákup přívěsného zařízení, které umožňuje bezpečnou přepravu zraněných nebo nemohoucích osob z těžce přístupných terénů.

Foto Adéla Jarošková

V letošním roce VCHD Cargo namířila svoji podporu i směrem ke znevýhodněným dětem. Zahájila spolupráci s neziskovou organizací Řidiči pomáhají dětem, složenou vesměs právě z profesionálních řidičů kamionů, která se zaměřuje na podporu dětí z dětského domova. Řidiči každý rok organizují Kamion Fest a další kulturně-společenské či sportovní akce, jejichž výtěžek putuje do dětského domova Nová Ves u Chotěboře. „Oceňujeme aktivitu, která vznikla od řidičů kamionů napříč republikou a která slouží dobré věci – podpoře dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v rodinném prostředí,“ říká Petr Kozel, a doplňuje, „rádi naši podporu věnujeme těm nejzranitelnějším z naší společnosti.“

Kdo je VCHD Cargo?

VCHD Cargo a.s. byla založena v roce 1997 a specializuje se na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Společnost má pobočky v Kladně, Brně, Havlíčkově Brodu a Českých Budějovicích a realizuje přepravy na 112 pravidelných linkových spojích do mnoha evropských zemí. Poskytuje celovozové i LTL exportní a importní přepravy a vnitrostátní přepravy typu terminál–terminál nebo dodavatel–odběratel s pravidelnými odjezdy. VCHD Cargo a.s. provozuje vlastní flotilu s více než 240 vozidly včetně těch pro přepravy ADR zásilek a zásilek s regulovaným teplotním režimem. Společnost je také dopravcem schváleným Úřadem pro civilní letectví ČR pro přepravu nákladu poštovních zásilek podrobených bezpečnostní kontrole. VCHD Cargo provozuje vlastní čerpací stanici, odborný servis i mycí linku pro osobní a nákladní vozidla.

V roce 2019 založila VCHD Cargo a.s. v Německu dceřinou společnost VCHD Cargo GmbH. Ta pak v roce 2021 koupila německou přepravní společnosti Völker Logistik. Celá skupina VCHD Cargo v roce 2022 dosáhla hrubého obratu ve výši 1 247,5 milionů korun a v současné době zaměstnává téměř 450 lidí v České republice i v zahraničí.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “VCHD Cargo pro dobrou věc

  1. VCHD Cargo pro dobrou věc – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 19/10/2023 at 15:17

    […] Continue reading VCHD Cargo pro dobrou věc at Transport Minutes. […]

Comments are closed.

%d