Utopie nebo potřebnost pro město vybudovat metro? Na tuto otázku má odpovědět zadaná studie proveditelnosti ze strany města Brna. Má se tak stát až díky záměru odsunout vlakové nádraží z centra města na okraj centra města k řece.

Povrchová doprava už nestačí potřebě cestujících a další její navyšování už není možné. Může za to velká výstavba, ale i množství studentů ve městě, ještě víc pak dojíždějících pracujících do Brna. Denně je potřeba přepravit přibližně 400 tisíc osob MHD z centra města na jeho periferii. Přitom jenom 45 tisíc lidí se přepraví denně mezi Hlavním nádražím a Českou. Tam přitom jezdí 3 linky a ty již kapacitně nestač. Navyšovat počty spojů není možné, protože současný počet vozů MHD a jejich vytíženost je všude na hraně kapacity dopravních možností. Pokud se odsune nádraží k řece nebo jenom přesune pod Petrov, pak bude potřeba dle odhadů navýšit kapacitu až o 60 tisíc cestujících denně. To však nese i své problémy. Proto si představitelé města chtějí vynutit metro, aby výrazně povrchové dopravě pomohlo a zlepšilo se vše okolo tramvajové dopravy v centru města.

Při současném trendu velké výstavby rodinných domů po okraji města a jeho satelitů i snaze o vytlačení regionální dopravy na okraj města, je pak více než potřebné vyřešit, jak a kudy odvést všechny cestující, kteří se nyní dostali do centra města regionální dopravou.

To jestli je opravdu nutné metro a kudy má případně vést, má nyní zjistit studie zadaná městem. V ní se dozvíme podobu podzemky. Metro, lehké železnice, nebo tramvaje pod zemí? Co vyjde levněji a výhodněji? Současně s tím vyvstává otázka pro dopravní podnik, kde pro potřebné vozy má postavit depo metra? A který výrobce samotné vozy dodá?

Admin
Author: Admin

By Admin