Tramvaj na Stránskou skálu? Místní se bojí hluku, chtějí nové jednání. Brání ve veřejném zájmu

Provoz tramvajové trati překročí hlukové limity, protihluková stěna zastíní pozemky, stavba navýší dopravní zátěž v bezprostředním okolí a naruší tak pohodu bydlení. I takové argumenty zaznívají od místních obyvatel ve čtyřech odvoláních proti vydání územního rozhodnutí pro obnovu tramvajové trati mezi Stránskou skálou a Holzovou ulicí v brněnské Líšni.
Někteří tamní lidé chtějí rozhodnutí o umístění stavby zrušit a vrátit věc k novému projednání. „Správní orgán se dostatečným a srozumitelným způsobem nevypořádal se všemi námitkami účastníků řízení. Některými námitkami se věcně nezabýval vůbec, jiné námitky posoudil nesprávně. Rozhodnutí správního orgánu je tak nezákonné a nesrozumitelné a zmatečné,“ uvedla v odvolání v zastoupení advokáta Iveta Štouračová.
Přitom jde o místní občany, kteří na černo postavili garáže pro svá auta a někteří z nich cíleně šíří dezinformace proti MHD a to zvláště té tramvajové, nebo trolejbusové. Někteří z nich jsou věční stěžovatelé, jak poukázali z okolí místní obyvatelé. Dá se tak očekávat další odkládání prodloužení stavby tramvaje ve veřejném zájmu pro protiprávní jednání stěžovatelů, kteří sami porušili zákony stavbou černých staveb, co je dle nich v naprostém pořádku. Ohroženy jsou tak i rozsáhlé opravy samotného muzea dopravy, které mělo současně s tím sloužit, jako smyčka pro linku 10, která měla jezdit od Bohunic, skrze Hlavní nádraží a pomoct dostat do centra města více cestujících veřejnou dopravou a ubrat aut na silnicích i při chystané velké výstavbě. 

Reklamy
Admin
Author: Admin