1 thought on “Tanec zodpovědnosti: společný film společnosti Diageo a tanečního souboru Attraction upozorňuje na nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading