1 thought on “Opravu silnice I/55 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem provází dlouhá objížďka

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading