Škoda Transportation dodá ČD nové soupravy pro Západní Expresy

Češi se mohou těšit na nejmodernější osobní vozy v Evropě. Pro své dálkové linky je u konsorcia Siemens-Škoda objednal národní dopravce České dráhy. Supermoderní komfortní vozy spojí výhody a zkušenosti získané z provozu vysokorychlostních jednotek s výhodami lokomotivami dopravovaných vlaků, sestavených z osobních vozů.

Reklamy

České dráhy patří v mladších členských zemích Evropské unie mezi lídry v inovacích na železnici jak v oblasti odbavení a zavádění moderních služeb, tak v oblasti techniky a vozidel. Kontrakt na dodávku nových osobních vozů, který byl uzavřen v roce 2018 uzavřeli ČD s konsorciem Siemens-Škoda. Jde o nový koncept, který nabídne cestujícím komfort a vybavení rychlovlaků i pružnost a výhody vlaků sestavených z jednotlivých vozů. České dráhy tak posílí svou konkurenceschopnost v dálkové dopravě nejen v rámci České republiky, ale v celé střední Evropě,“ zdůrazňuje význam kontraktu Pavel Krtek, předseda představenstva Českých drah.

Škoda Transportation v současnosti vyrábí šest vysokorychlostních vlakových souprav pro německého dopravce Deutsche Bahn a jsem rád, že se o tyto zkušenosti budeme moci podělit při dodávkách vysokorychlostních vozů pro České dráhy. Na této zakázce se naše společnost bude podílet hlavně v oblasti montáže a oživení vozidel, což znamená práci nejen pro zaměstnance ve výrobě, ale hlavně pro české techniky,“ doplňuje Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a viceprezident skupiny Škoda Transportation.

Konsorcium dodá 50 osobních vozů sestavených do 10 netrakčních jednotek po pěti vozech, které budou spojeny podobně jako vysokorychlostní vlak. To umožní cestujícím bezbariérový pohodlný průchod soupravou a nabídne jim další přednosti moderních rychlovlaků. Jednotky však budou na obou koncích ukončeny standardním rozhraním UIC pro osobní vozy. To nám umožní pružně reagovat na provozní potřeby a spojovat několik jednotek do delšího a kapacitnějšího průchozího vlaku, nebo připojovat jednotlivé osobní vozy a vytvářet tak vlaky s různou kapacitou a službami. Do průchozích vlakových souprav bude možné k jednotkám připojit další vozy 1. a 2. třídy, restaurační vozy, vozy pro přepravu jízdních kol nebo třeba řídicí vozy. To umožňuje tyto netrakční jednotky provozovat jako obyčejné lokomotivou tažené soupravy i jako vratné soupravy typu push-pull, tedy v jednom směru lokomotivou sunuté,“ vyjmenovává přednosti nových vozidel Českých drah Miroslav Kupec, člen představenstva odpovědný za techniku, servis a majetek.

České dráhy, a zejména jejich cestující, potřebují pro zajištění provozu na důležitých vnitrostátních i mezistátních linkách nové pohodlné vozy, které jim nabídnou jak vysokou rychlost, tak i příjemné cestování. Hodnota kontraktu na dodávku 50 expresních vozů pro původně plánované mezistátní linky Českých drah je necelé 3 miliardy Kč. První vozy jsou již testovány okruhu ve Velimi na Kolínsku. Jejich následné nasazení bude na vlacích z Prahy do Chebu přes Plzeň, nebo Ústí nad Labem a Most. Kvalita cestování se na těchto dvouch větvích výrazně zvedne.

foto České Dráhy

Admin
Author: Admin