Ryanair prohrál soudní spor proti státní podpoře Croatia Airlines

Ryanair
Evropský obecný soud zamítl žalobu společnosti Ryanair proti rozhodnutí Evropské komise z roku 2020 schválit státní pomoc ve výši 11,7 milionu eur pro Croatia Airlines zaměřenou na odškodnění dopravce za ztráty vzniklé v důsledku vypuknutí koronaviru a cestovní omezení zavedené Chorvatskem a dalšími zeměmi. omezit šíření viru v období mezi 19. březnem 2020 a 30. červnem 2020. Nízkonákladová letecká společnost tvrdila, že regulátoři EU měli před schválením státní podpory zahájit vyšetřování. Ve včerejším rozsudku soudci lucemburského Tribunálu případ v celém rozsahu zamítli.
Ryanair předložil čtyři argumenty proti státní podpoře, včetně toho, že narušila trh. Argumentovala tím, že v době poskytnutí podpory byla společnost Ryanair čtvrtou největší leteckou společností v Chorvatsku se 7% podílem na trhu, zatímco Croatia Airlines měla 29% podíl. Rovněž tvrdila, že byla jediným skutečným vyzyvatelem postavení Croatia Airlines na trhu. V rozsudku se uvádí: „Stěžovatel Ryanair rovněž tvrdí, že jeho ztráty v Chorvatsku v důsledku pandemie Covid-19 jsou ‚katastrofální‘ a že na rozdíl od Croatia Airlines nemá prospěch z žádného grantu, který by jí pomohl zmírnit dopad a po zrušení cestovních omezení obnoví svou činnost v Chorvatsku. Žalobkyně rovněž tvrdí, že nedávno objednala 210 letadel Boeing 737 Max, která se připojila k její flotile na začátku roku 2021, a že: v důsledku 4% nárůstu sedadel a 16% snížení spotřeby paliva bude moci nabídnout více tras a vytvořit nová pracovní místa v Chorvatsku a zároveň výrazně snížit svou ekologickou stopu, za předpokladu, že bude schopno spravedlivě konkurovat dotované konkurenty, jako je příjemce sporné podpory. Žalobkyně tvrdí, že přímým důsledkem úzké hospodářské soutěže vůči společnosti Croatia Airlines je, že její konkurenční situace byla sporným opatřením podpory významně ovlivněna“.
V rozsudku se dále uvádí: „Dokumenty předložené Soudu nepodporují tvrzení žalobkyně, že je hlavním konkurentem příjemce sporné podpory. Ze spisu zejména vyplývá, že se žalobkyně v roce 2019 umístila na čtvrtém místě na chorvatském trhu, pokud jde o podíly na trhu. Dále z toho vyplývá, že příjemce sporné podpory obsluhuje 38 destinací ve 24 evropských zemích. Ze spisu vyplývá, že žalobkyně s tímto příjemcem konkurovala pouze na dvou trasách, a to mezi Pulou a Frankfurtem a mezi Zadarem a Frankfurtem. Zdá se tedy, že hospodářská soutěž mezi těmito dvěma leteckými společnostmi je omezená. Soud dále dodal: „Další argumenty stěžovatele jsou nedostatečně podložené, v důsledku toho nemůže prokázat, že sporná podpora může mít podstatný nepříznivý dopad na její postavení na trhu. Její argumentace je ve skutečnosti založena na pouhé skutečnosti, že je konkurentem Croatia Airlines a že na rozdíl od Croatia Airlines nemá prospěch z podpory poskytnuté chorvatským státem, což pro žalobkyni představuje konkurenční nevýhodu. Taková obecná argumentace nestačí k prokázání, že postavení žalobkyně na trhu bylo podstatně ovlivněno“, což pro žadatele představuje konkurenční nevýhodu.
Rozhodnutí odhalilo, že kromě 11,7 milionů eur, které společnost Croatia Airlines obdržela za období od března do června v roce 2020, jí byla poskytnuta také další pomoc ve výši 79,7 milionů eur související s pandemií téhož roku, nicméně soud poznamenal, že společnost Ryanair tuto částku nezpochybňuje, místo toho se soustředí na 11,7 milionu eur. Soud rovněž zamítl argument chorvatského státu, který se snažil dokázat, že Ryanair není přímým konkurentem Croatia Airlines. „V tomto případě z dokumentů předložených soudu vyplývá, že žalobce působí na chorvatském trhu letecké dopravy a že je konkurentem příjemce sporné podpory,“ uvedl soud. Všechny strany v případu, včetně Ryanair.
Ryanairu a chorvatské vládě bylo nařízeno, aby platily vlastní soudní náklady. Rozpočtová letecká společnost Ryanair je rovněž povinna uhradit soudní výlohy vynaložené Evropskou komisí.
redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →