Z poklepání na kámen a zahájení stavby obchvatu silnice I/34 Líšov - Vranín u Českých Budějovic, foto ŘSD

Z poklepání na kámen a zahájení stavby obchvatu silnice I/34 Líšov – Vranín u Českých Budějovic, foto ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu silnice I/34 mezi Lišovem a Vranínem. Nová komunikace nahradí v současné době již nevyhovující silnici, kde dochází k častým dopravním nehodám.

„Účelem stavby je zlepšení směrových a výškových parametrů silnice I/34 a vyvedení dopravy z obcí Lišov a Štěpánovice mimo obytnou zástavbu. Nová komunikace, jejíž součástí jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, přinese řidičům vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, obyvatelé obou obcí se díky přeložení silnice mohou těšit na méně hluku a lepší životní prostředí. V přípravě je již také navazující stavba z Vranína do Třeboně,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Reklamy

Komunikace I/34, je důležitý silniční tah, který vede ve směru České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Pelhřimov – Humpolec, kde kříží dálnici D1 a pokračuje dále na Svitavy. Je po něm současně vedena mezinárodní silnice E49, která z Třeboně odbočuje k hraničnímu přechodu Halámky a E551 směřující do Humpolce. Zhotovitelem stavby je M – Silnice, a.s. s očekávaným zprovozněním v roce 2025, cena stavby je 964 mil. Kč bez DPH. Celková délka stavby je 9,5km.

mapa obchvatu a přestavby silnice I/34, vizualizace ŘSD
redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading