Projekční práce na vysokorychlostní trati u Přerova začínají

Správa železnic vybrala zhotovitele technického návrhu dalšího úseku vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prosenicemi a Brodkem u Přerova. Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí připraví sdružení společností SAGASTA a EGIS RAIL. Dvanáct kilometrů nové VRT zkvalitní zejména dopravní obslužnost krajské metropole Olomouce.

mapa plánované sítě VRT v ČR

Trať naváže na již projektovanou VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku. Využívat ji budou pouze osobní vlaky s rychlostí až 320 km/h. Úkolem projektantů je navrhnout umístění a technické řešení 12kilometrové trati, její napojení na stávající koridor Praha – Ostrava a doprovodnou infrastrukturu. Součástí zakázky je také inženýrsko-geologický průzkum, zpracování dokumentace pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a geografický informační systém (GIS), ve kterém si veřejnost prohlédne aktuální technický návrh online.

Prodloužení z Prosenic do Brodku u Přerova vychází ze schválené studie proveditelnosti řešící spojení z Brna do Ostravy z roku 2021. Olomouci přinese vybudování tohoto propojení s plánovanou trasou VRT řadu benefitů v podobě zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými městy nebo rozvoje bydlení.

Projekt zahrnuje také řešení napojení VRT do stanic Brodek u Přerova a Prosenice. Ty projdou nezbytnými úpravami. Zpracovatelé v dokumentaci zohlední také zrušení projektu vodní infrastruktury Dunaj-Odra-Labe. Výstavba vysokorychlostní trati by měla začít na konci roku 2026.

Foto Min. Dopravy ČR

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Projekční práce na vysokorychlostní trati u Přerova začínají

  1. Projekční práce na vysokorychlostní trati u Přerova začínají – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 18/10/2023 at 17:16

    […] Continue reading Projekční práce na vysokorychlostní trati u Přerova začínají at Transport M… […]

Comments are closed.

%d