Největší polský železniční dopravce, Polregio, plánuje rozšířit svoji nabídku o přepravu cestujících elektrickými autobusy ve Svatokřížském vojvodství, informoval dopravce PAP.

Reklamy

Podle největšího osobního dopravce v Polsku je cílem projektu, který zahrnuje nákup 27 moderních elektrických autobusů provozovaných železničním dopravcem, zlepšit přístup k bezpečné veřejné dopravě ve Svatokřížském vojvodství a rozvíjet služby železničního dopravce.

„Doplnění sítě spojů Polregio ve Svatokřížském vojvodství o spojení zajištěná elektrickými autobusy umožní efektivně bojovat proti vyloučení z dopravy a tzv. bílé dopravní skvrny. Jsem přesvědčen, že rozšíření naší nabídky, jakožto největšího osobního dopravce v Polsku, nám umožní přilákat nové cestující, kteří dosud neměli přístup k veřejné dopravě, “řekl PAP prezident společnosti Artur Martyniuk.

Polregio také informovalo, že Svatokřížské vojvodství není příjemcem tohoto projektu, ale podporuje dopravce v jeho úsilí o nákup autobusů, které budou nakonec vlastněny dopravcem.

Nákup elektrických autobusů doplní rozsáhlou síť Polregio v oblasti Svatokřížské vojvodství pro nová autobusová spojení integrovaná s vlaky, a to jak z hlediska jízdního řádu, tak ceny jízdenky.

Projekt také vytvoří systém doplňkových služeb veřejné dopravy a rozšíří síť spojů do míst, kam vlak nedojede.

Polregio předpokládá, že projekt bude realizován ve Svatokřížském vojvodství, se zvláštním důrazem na města Kielce, Jędrzejowski, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, Sandomierz, Włoszczowa, Busko a Pińczów.

Jak uvádí Polregio, nákup elektrických autobusů také umožňuje snížit emise CO2 ze silniční dopravy v souladu s pokyny Evropské unie s cílovou klimatickou neutralitou do roku 2050.

Odhaduje se, že celkové náklady na nákup autobusů dosáhnou hrubé výše 132,84 milionů PLN, přibližně 745 mil. Kč (včetně instalace technické infrastruktury pro servis a provoz elektrických autobusů).

Polregio informovalo, že pokud bude tato investice realizována v rámci Národního programu obnovy, plánuje se uvedení nových elektrických autobusů do provozu v druhé polovině roku 2023.

PAP

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading