Oprava zvlněných částí dálnice D1 v Ostravě pokračuje

Oprava zvlněných úseků dálnice D1 v Ostravě pokračuje podle harmonogramu. Průběh prací nepoleví ani během svátku či o víkendech – po demontáži středních dělících pásů, frézování, úpravě odvodnění, asfaltování a doplnění nového značení bude provizorní provoz v režimu pruhů 1+1 vrácen do původního uspořádání dvou pruhů v každém směru. Zprovoznění opravené části bývalých nerovností plánuje ŘSD za týden. Termín otevření na

Foto ŘSD

konci října spoléhá dobrým povětrnostní podmínkám.

Pro připomenutí pozadí bleskové opravy zvlnění dálnice D1 nutno dodat, že pražský obvodní soud prvního stupně vydal v květnu 2022 rozhodnutí v jedné z větví soudních sporů ohledně dálnice D47, které Ředitelství silnic a dálnic ČR vede se zhotoviteli jednotlivých úseků této dálnice. Zmiňované rozhodnutí se týkalo části dálnice označené jako „Dálnice D47, stavba D 4708.2 Ostrava, Rudná – Hrušov, 2. stavba, km 153,054 – 155,140“ (v rámci dálnice D1 se jedná o provozní staničení km 359,640 – 361,726).

Loňské rozhodnutí soudu prvního stupně neposkytlo jasnou odpověď na otázku, kdo je odpovědný za odstranění vad vytýkaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Soud se omezil jen na posuzování odpovědnosti za poruchy vozovky dálnice (trhliny, podélné a příčné nerovnosti), avšak nedal směrodatný výklad k otázce příčin vzniku poruch. Bez všeobecně závazného a pravomocného rozhodnutí ohledně této klíčové otázky by tak soudní spor mohl bezvýsledně pokračovat řadu let, proto se účastníci sporu rozhodli hledat oboustranně přijatelné řešení v mimosoudním jednání. Zástupci investora a zhotovitele se shodli na způsobu opravy akceptující prvostupňové soudní rozhodnutí.

Foto ŘSD

Podle uzavřené dohody zhotovitel odstraní poruchy dálnice do konce října (dle počasí), a to na své náklady. Bude provedeno řešení vad v celých jízdních pásech (nikoliv jen lokálně), aby došlo k souvislé rekonstrukci předpokládající delší životnost vozovky v souladu s technickými normami. Obě strany jsou přesvědčeny, že zvolený a dojednaný postup opravy vozovkového souvrství přinese všem uživatelům dálnice D1 v uvedeném úseku lepší jízdní komfort, bezpečnost a delší trvanlivost zatěžovaných jízdních pásů.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Oprava zvlněných částí dálnice D1 v Ostravě pokračuje

  1. Oprava zvlněných částí dálnice D1 v Ostravě pokračuje – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 25/10/2023 at 19:15

    […] Continue reading Oprava zvlněných částí dálnice D1 v Ostravě pokračuje at Transport Minutes. […]

Comments are closed.

%d