V Oldřichovicích finišuje oprava silnice III/4681, kterou museli řidiči objíždět

V Oldřichovicích finišují poslední práce na opravě silnice III/4681 v délce zhruba 1700 metrů. Opravu už tento úsek nutně potřeboval.

Jiří Kožuch, vedoucí technicko-správního úseku: “Oprava komunikace se prováděla na základě diagnostiky, která byla provedena laserovým skenováním,. Byl vyhodnocen stavebně-technický stav vozovky z 10 procent jako nevyhovující a z 90 procent jako havarijní. Zároveň ten úsek, který se letos dělá byl poslední úsek celé té komunikace z Oldřichovic do Tyry, který ještě nebyl opravený.”

Samotná oprava spočívala v technologii recyklace podkladních vrstev, odfrézováno bylo nejdříve 50 milimetrů živic, následovala recyklace v tloušťce 20 cm, následně bylo položeno 10 cm nových vrstev asfaltu, niveleta vozovky se navýšila o 5 cm.

Jiří Kožuch, vedoucí technicko-správního úseku: “K dnešnímu dni jsou položeny všechny vrstvy včetně sjezdu k domům a momentálně probíhá obnova krajnic, osazení směrových sloupků a následně jako konečná fáze bude zřízení vodorovného dopravního značení. Výhodou u této stavby bylo, že byla plná uzávěra, protože se zkrátila celá délka stavby, výrazně, takřka o polovinu a tím, že byla uzávěra, bylo možné pokládat ty živice v celé šířce vozovky.”

Oprava probíhala od autobusové zastávky Česká škola po odbočku na Karpentnou. Samotné práce byly zahájeny v druhé polovině září, hotovo bude na konci října. Práce si vyžádaly úplnou uzavírku s objízdnou trasou. Průjezd byl v době opravy umožněn pouze vozidlům IZS a na povolení pro občany bydlící v dotčeném úseku. V současné době byl spuštěn i provoz autobusů. Náklady na opravu byly vyčísleny na 14,5 milionů korun.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “V Oldřichovicích finišuje oprava silnice III/4681, kterou museli řidiči objíždět

  1. V Oldřichovicích finišuje oprava silnice III/4681, kterou museli řidiči objíždět – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 24/10/2023 at 18:15

    […] […]

Comments are closed.

%d