Foto Hardt

Společnost Hardt Hyperloop, za kterou stojí EIT InnoEnergy, podepsala se společností Zeleros na konferenci The Business Booster v Amsterdamu memorandum o porozumění. Strategické partnerství urychlí technický a komerční vývoj hyperloopu, nového způsobu ultrarychlé a udržitelné pozemní dopravy.

Reklamy

Tato technologie má po plném nasazení přepravovat velké objemy cestujících i nákladu. Systém hyperloop funguje na principu vedení autonomních vozidel sítí nízkotlakých trubek, kde jsou vozidla poháněna, zavěšena a vedena magneticky. Tím se snižuje valivé a aerodynamické tření, což je energeticky účinnější než současná silniční a letecká doprava, a zároveň se využívá méně půdy, než je nutné pro železniční dopravu.

Využitím synergií při vývoji dodávek technologií hyperloop a poskytováním služeb v oblasti posuzování, navrhování a plánování sítí hyperloop chtějí společnosti Hardt a Zeleros urychlit tento nový druh dopravy. Obě společnosti budou spolupracovat na předvedení, odstranění případných rizik a implementaci této technologie. Prioritou je vytvoření interoperabilního systému, který umožní efektivní a bezproblémovou přeshraniční přepravu cestujících a zboží.

Testování ve Španělsku a Nizozemí

Technologie hyperloop se již testují ve Španělsku a Nizozemsku, kde probíhají pilotní projekty, jako např. European Hyperloop Center (Groningen, Nizozemsko) a HyperTrack (Valencie, Španělsko). Memorandum o porozumění umožní sdílení zkušeností v rámci různých probíhajících fází testování, počínaje Evropským hyperloopovým centrem (EHC), které podpoří zdokonalení vývoje.

Spolupráce a partnerství v tomto rozsahu podporuje harmonizaci trhu a umožňuje takovou formu výzkumu a vývoje, která posunuje odvětví kupředu. Od samého počátku zastává celý hyperloopový trh společný postoj založený na spolupráci a toto partnerství je toho dalším příkladem. Spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami je prioritou pro další rozvoj a implementaci hyperloopu, vyvíjejí se standardy a předpisy pro provoz a jednotlivé projekty zvažují hyperloop jako životaschopnou možnost meziměstského spojení.

V této souvislosti obě společnosti usilují o to, aby byla do roku 2030 zprovozněna pilotní trasa, aby byly připraveny na rozsáhlé nasazení a pracovaly na otevřeném, dostupném a konkurenceschopném ekosystému hyperloopu. Za tímto účelem společnosti Hardt a Zeleros pracují na dohodě o spolupráci pro sbližování podniků a technologií.

David Pistoni, generální ředitel společnosti Zeleros, uvedl: “Společně jsme schopni znásobit náš vliv na urychlení procesu komercializace hyperloopu. Považujeme to za první krok spolupráce, ke kterému se mohou přidat i další subjekty a dále tak konsolidovat odvětví hyperloopu.”

Mars Geuze, spoluzakladatel a ředitel společnosti Hardt Hyperloop, dodal: “Podpis tohoto memoranda o porozumění se společností Zeleros je skvělým znamením spolupráce a sbližování v rámci vývoje hyperloopu. Místo toho, abychom si konkurovali, spolupracujeme na tom, aby se hyperloop stal realitou v Evropě i mimo ni.”

O společnosti Hardt

Hardt je evropská technologická společnost, která vyvíjí hyperloop. Díky svým testovacím zařízením v Nizozemsku společnost Hardt předvedla a ověřila základní technologie hyperloopu. Společnost iniciovala vznik Evropského hyperloopového centra, získala investici od Evropské komise a spolupracuje s evropskými regulačními orgány, aby zajistila cestu pro komercializaci technologie hyperloop v Evropě i mimo ni.

O společnosti Zeleros

Zeleros je přední evropská deep-tech společnost, která přináší na trh technologie hyperloop, jež podporují udržitelnou mobilitu. Vlajkovým projektem společnosti Zeleros je vývoj škálovatelného systému hyperloop. Za tímto účelem Zeleros integruje většinu technologií do vozidla, čímž radikálně snižuje náklady na hyperloopovou infrastrukturu na kilometr. Tyto průkopnické technologie společnost uplatňuje také při vývoji pokročilých řešení e-mobility.

Foto Hardt

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

1 thought on “Společnosti Hardt a Zeleros uzavřely na konferenci TBB strategické partnerství s cílem urychlit zavedení hyperloopu do provozu

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading