© ŽSSK

© ŽSSK

Na trati Bratislava – Košice budou jezdit 4 páry vlaků InterCity, přičemž IC 44 bude historicky nejrychleji: trasu Košice – Bratislava zvládne za 4 hod. 31 minut. Vlaky IC 44 a 45 vedeny i nadále z/do Vídně přes Kittsee a budou zastavovat i ve stanicích Bratislava-Nové Město a Bratislava-Petržalka. Ve Vídni je zajištěn přípoj z/do Curychu/Frankfurtu.

Reklamy

U vlaků IC 520, IC 521, IC 522, IC 523, IC 524 z Košic do Bratislavy dojde ke zrušení zastavení ve stanicích Trnava, Trenčín, Vrútky, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Výjimkou je IC 525, který bude i nadále zastavovat v Trnavě.

Nejrychlejší jízdní čas IC 52x bude ve směru z Prahy 4 hod. 42 min (což je o 7 minut méně než v současnosti), nejpomalejší IC 52x bude 4 hod. 51 min (což je o 7 minut méně než v současnosti), všechny sudé IC 52x ve směru z Košic budou mít jízdní čas 4 hod. 38 min, což je oproti současnosti rychleji o 15 až 19 minut.

Výrazné zlepšení a zkrácení jízdní doby nastane na trati Bratislava – Prešov a opačně s přestupem v Kysaku na REX, který bude stát kromě Kysaku už jen v Prešově. Zatímco průměrně cesta Bratislava – Prešov trvala dnes s IC 5 hod. 11 min, nově do bude 4 hod. 55 min.

Mezi hlavním městem a metropolí východu budou i nadále jezdit vlaky 6xx, při kterých dojde ke změně kategorie z R na Ex. Největší změna je posun taktu těchto vlaků o cca 60 minut a zrušení zastavování ve stanicích Leopoldov, Piešťany, Nové Město nad Váhem a Trenčianská Teplá. Zkrácení jízdní doby Košice – Bratislava bude o 24 minut a Žilina – Bratislava o 20 minut. Vlaky Ex 600 – 613 a R 614/615 budou doplněny vlaky Ex 620 – 629 ve směru Bratislava – Trenčín, Bratislava – Vrútky, Bratislava – Martin a Bratislava – Poprad-Tatry.

Střední Slovensko

Na trati Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica dochází k prodloužení cestovní doby o cca 20 minut z důvodu eliminace současného zpoždění vlaků pro dočasně omezené traťové rychlosti. Přípojné vazby ve stanici Banská Bystrica na vlaky linky Banská Bystrica – Vrútky budou zrušeny. Vlaky R 800, 801 POĽANA budou jezdit ve zkrácené trase Košice – Zvolen – Nové Zámky a opačně.

Během pondělí bude v trase Bratislava hl. st. – Banská Bystrica veden nový vlak R 11831 (Praha hl. st. 3:58 – Banská Bystrica 7:46), v úseku Levice – Banská Bystrica v trase současného vlaku R 861. Vlaky R 15843 a 17840 budou zkráceny o úsek. st. – Banská Bystrica.

Na lince Zvolen – Košice dochází k posunu časových poloh vlaků o cca 15 minut, aby byly zachovány přípojné vazby na vlaky R do/z Bratislavy ve Zvolenu os. st. V Košicích bude vytvořen přípoj z/na vlaky Ex 6xx linky Košice – Žilina – Bratislava. Přípojné vazby ve stanici Zvolen os. st. na vlaky linky Zvolen – Vrútky nebudou zajištěny. Vlaky budou jezdit přes Fiľakovskou spojku, zastavovat budou na zastávce Fiľakovo zastávka. Tyto vlaky budou vedeny v kategorii R.

Na lince Zvolen – Vrútky bude jezdit 9 párů vlaků, objem dopravy navýšen o 1 pár vlaků. Z důvodu rekonstrukce uzlu Žilina všechny vlaky R 9xx jezdí v trase Zvolen – Vrútky, vlaky R 3xx pouze v úseku Žilina – Ostrava, v úseku Zvolen – Žilina jsou vlaky R 3xx zrušeny. V úseku Vrútky – Žilina cestující budou nadále využívat vlaky Ex 6xx. Přípojné vazby na vlaky linky Banská Bystrica – Bratislava a Zvolen – Košice ve stanicích Banská Bystrica a Zvolen budou zrušeny. V trase Zvolen – Banská Bystrica budou vlaky střídavě vedeny s vlaky R linky Bratislava – Banská Bystrica, čímž v tomto úseku vznikne hodinový takt.

Na lince Prievidza – Bratislava-Nové Město budou vlaky jezdit v pracovních dnech v úseku Prievidza – Leopoldov ve dvouhodinovém taktu av nových časových polohách. Vlaky budou z důvodu nedostatečné kapacity stanice Bratislava hl. st. vedeno na/z Bratislava-Nové Město a nebudou zastavovat ve stanici Pezinok a Šenkvice, náhradou budou vlaky kategorie REX a Osa. Vlaky linky Prievidza – Bratislava-Nové Město nebudou zahrnuty v IDS Bratislava. Vlaky budou vedeny v celé trase dieselovou trakcí bez přeprahu ve stanici Leopoldov, dojde ke zkrácení cestovní doby ve směru do Bratislavy o 19 minut a ve směru do Prievidze o 10 minut. Mění se kategorie vlaků z REX na R.

Na lince Žilina – Bratislava hl. st. dojde u vlaků R 7xx k posunu taktu o cca 1 hodinu tak, jako u Ex 6xx. Oproti platnému GVD budou vlaky R 7xx zastavovat navíc ve stanicích Pezinok, Brestovany, Dubnica nad Váhom a Ilava. Dojde ke změně kategorie vlaků 7xx z RR na R. Budou vytvořeny přípoje v Bratislavě na vlaky EC směr Praha a v Púchově od/na vlaky EC z/do Prahy. Vlaky budou zahrnuty v IDS BK.

Od nového GVD na lince Margecany – Červená Skála – Banská Bystrica budou mít vlaky REX 178x změněnou kategorii na Zr (zrychlený vlak) a v úsecích Banská Bystrica – Brezno a Nálepkovo – Margecany budou všechny Zr zastavovat nadále jako vlaky Os. Nebudou však zastavovat na stanicích Gelnica zast. a Švedlár zast., navíc přibyla zastavení ve stanicích Třetí Hámor, Nálepkovo-Peklisko a Beňuš. Časové polohy budou změněny: Zr 1780 odjezd z Margecan posunut o 2 hodiny dříve v 6:07 (dosud bylo 8:08) a posunuty jsou i odchody z Banské Bystrice: Zr 1783 v 10:13 (dosud 9:37) a Zr 1785 ve 14:13 (dosud v 15:47).

Vybrané vlaky Osa jezdící přes pracovní dny na trase Margecany – Nálepkovo a zpět, budou o víkendech a v letní a zimní sezóně denně nahrazeny vlaky kategorie Zr, které budou z Margecan vedeny až do Banské Bystrice a zpět a na úseku Margecany – Nálepkovo a Brezno – Banská Bystřice budou zastavovat jako vlak Osa. Díky zvýšené nabídce spojení dojde ke zlepšení dostupnosti do jižní části Národního parku Slovenský Raj, a tím i k podpoře turistického ruchu v regionu.

Doplněné (prodloužené) propojení oblasti Slovenského ráje s východem Slovenska (Banské Bystrice s Červenou Skalou a Slovenským rájem) bude realizováno vlaky uvedenými níže během víkendů a školních prázdnin v zimě a v létě:
 vlak Zr. 1781 (Banská Bystrica 06:10 53),
 vlak Zr. 1782 (Margecany 10:07 – Banská Bystrica 14:06),
 vlak Zr. 1786 (Margecany 18:07 – Banská Bystrica 22:06),
 vlak Zr. 1787 (Banská Bystrica 18:13) :53).
Doplněno spojení z Banské Bystrice do Mlynek o víkendech:
 Zr. 1681 (Banská Bystrica 8:13 – Mlynky 10:33),
 Zr. 1684 (Mlynky 13:33 – Banská Bystrica 16:06).

Noční vlaky R 800 v trase Plešivec – Nové Zámky a R 801 v trase Nové Zámky – Plešivec budou i nadále povinně místenkové. Obdobně i noční vlaky R 614 a R 615 v trase Trenčín – Poprad-Tatry budou i nadále povinně místenkové.

Mezinárodní spojení

Na lince Žilina – Ostrava – (Praha) přichází k zavedení pravidelného 2-hodinového taktu vlaků Žilina – Ostrava – (Praha) navázaného v Žilině na systémový takt Ex 6xx. Všechny budou vedeny systémově s přidáním nového páru vlaků Žilina – Ostrava. Z důvodu rekonstrukce infrastruktury v uzlu Žilina nebudou vedeny přímé vlaky Ostrava – Zvolen – (Banská Bystrica). Také bude zrušen posilový pár vlaku PENDOLINO SC 242/243, který byl veden v pátky z Prahy a v soboty z Košic. Na lince Žilina – Horní Lideč – Praha hl. n. dochází k navýšení rozsahu dopravy o nový pár vlaků EC 222 s odjezdem ze Žiliny v 5:23 a EC 223 s příjezdem do Žiliny ve 22:29.

Z důvodu nižšího zájmu cestujících a objednávky Min. Dopravy ČR v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude zrušen pár vlaků EC 284/285 Bratislava hl. st. – Praha hl. n. Do 30. 6. 2023 vlaky EC vedené z důvodu výluky přes Havlíčkův Brod, od 1. 7. 2023 vlaky vedené v původních trasách přes Českou Třebovou – zkrácení cestovní doby o cca 30 minut.

Spojení do Chorvatska

Úspěšný projekt autovlaku z Bratislavy do chorvatského Splitu plánujeme provozovat i během letní sezóny 2023. Vlak bude jezdit častěji a bude veden v prodlouženém letním období následovně: EN 1153 bude veden v letní sezóně od 3. května do 6. října 3x vždy ve středu, pátek a neděli. Zpět ze Splitu do Bratislavy bude jezdit ve čtvrtek, sobotu a v pondělí.

K zásadnímu navýšení počtu spojů přichází při spojení ze Slovenska do Polska přes pohraniční přechod Skalité – Zwardoń, kde dojde ke zvýšení počtu mezistátních vlaků na lince Čadca – Zwardoń ze současných 5 párů na 11 párů vlaků. Ve stanici Zwardoń jsou přípoje od většiny vlaků na vlaky směr Katowice.

Rychlovlak railjet xpress Bratislava hl. st. – Salcburk – Innsbruck – Curych zůstává zachován v přibližně stejných polohách. Cestující z těchto vlaků budou moci v Bratislavě přestoupit z/na noční vlak R 614/615 ZEMPLÍN z/do Humenného, ​​Košic a Žiliny. Také zůstává zachován rychlovlak SC 240/241 PENDOLINO KOŠIČAN na lince Košice – Praha hl. n. v přibližně stejných časových polohách, avšak s větším počtem zastavování na území ČR.

Na lince Košice – Hidasnemeti – Budapešť zůstává zachována rozšířená nabídka vlakových spojů – celkem 7 párů mezistátních EC vlaků, které budou vedeny ve dvouhodinovém taktovém režimu.

Od začátku GVD budou opět vedeny dva páry přímých vlaků R 96x ZAKARPATÍ Košice – Mukačevo. Z Košic budou odjíždět v 8:46 a 11:46 a do Košic budou přijíždět v 18:17 a 21:33. Vlaky budou na území Slovenska zastavovat v Černé nad Tisou. Po odsouhlasení partnerským dopravcem plánuje ZSSK zavést i jeden pár nočních vlaků Černá nad Tisou – Čop.

Rok 2023 bude z pohledu najetých vlakokilometrů za poslední roky rekordní. ZSSK totiž plánuje odjet více než 38 milionů. vlkm a vypravit téměř 644 tisíc vlaků. Oproti roku 2014 jde o téměř 25% nárůst při počtu vypravených vlaků a téměř 26% nárůst v počtu vlakokilmetrů. Více vlaků bude jezdit zejména na lince Ex 6xx Bratislava – Košice, v okolí hlavního města Bratislava a krajských měst Trnava, Žilina, Košice a Prešov.

Foto © ŽSSK

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading