Nový jízdní řád na Slovensku přidá spoje do Košic, Šale a Prievidze

redakce

Na trati Bratislava – Košice budou jezdit 4 páry vlaků InterCity, přičemž IC 44 bude historicky nejrychleji: trasu Košice – Bratislava zvládne za 4 hod. 31 minut. Vlaky IC 44 a 45 vedeny i nadále z/do Vídně přes Kittsee a budou zastavovat i ve stanicích Bratislava-Nové Město a Bratislava-Petržalka. Ve Vídni je zajištěn přípoj z/do Curychu/Frankfurtu.

U vlaků IC 520, IC 521, IC 522, IC 523, IC 524 z Košic do Bratislavy dojde ke zrušení zastavení ve stanicích Trnava, Trenčín, Vrútky, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Výjimkou je IC 525, který bude i nadále zastavovat v Trnavě.

Nejrychlejší jízdní čas IC 52x bude ve směru z Prahy 4 hod. 42 min (což je o 7 minut méně než v současnosti), nejpomalejší IC 52x bude 4 hod. 51 min (což je o 7 minut méně než v současnosti), všechny sudé IC 52x ve směru z Košic budou mít jízdní čas 4 hod. 38 min, což je oproti současnosti rychleji o 15 až 19 minut.

Výrazné zlepšení a zkrácení jízdní doby nastane na trati Bratislava – Prešov a opačně s přestupem v Kysaku na REX, který bude stát kromě Kysaku už jen v Prešově. Zatímco průměrně cesta Bratislava – Prešov trvala dnes s IC 5 hod. 11 min, nově do bude 4 hod. 55 min.

Mezi hlavním městem a metropolí východu budou i nadále jezdit vlaky 6xx, při kterých dojde ke změně kategorie z R na Ex. Největší změna je posun taktu těchto vlaků o cca 60 minut a zrušení zastavování ve stanicích Leopoldov, Piešťany, Nové Město nad Váhem a Trenčianská Teplá. Zkrácení jízdní doby Košice – Bratislava bude o 24 minut a Žilina – Bratislava o 20 minut. Vlaky Ex 600 – 613 a R 614/615 budou doplněny vlaky Ex 620 – 629 ve směru Bratislava – Trenčín, Bratislava – Vrútky, Bratislava – Martin a Bratislava – Poprad-Tatry.

Střední Slovensko

Na trati Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica dochází k prodloužení cestovní doby o cca 20 minut z důvodu eliminace současného zpoždění vlaků pro dočasně omezené traťové rychlosti. Přípojné vazby ve stanici Banská Bystrica na vlaky linky Banská Bystrica – Vrútky budou zrušeny. Vlaky R 800, 801 POĽANA budou jezdit ve zkrácené trase Košice – Zvolen – Nové Zámky a opačně.

Během pondělí bude v trase Bratislava hl. st. – Banská Bystrica veden nový vlak R 11831 (Praha hl. st. 3:58 – Banská Bystrica 7:46), v úseku Levice – Banská Bystrica v trase současného vlaku R 861. Vlaky R 15843 a 17840 budou zkráceny o úsek. st. – Banská Bystrica.

Na lince Zvolen – Košice dochází k posunu časových poloh vlaků o cca 15 minut, aby byly zachovány přípojné vazby na vlaky R do/z Bratislavy ve Zvolenu os. st. V Košicích bude vytvořen přípoj z/na vlaky Ex 6xx linky Košice – Žilina – Bratislava. Přípojné vazby ve stanici Zvolen os. st. na vlaky linky Zvolen – Vrútky nebudou zajištěny. Vlaky budou jezdit přes Fiľakovskou spojku, zastavovat budou na zastávce Fiľakovo zastávka. Tyto vlaky budou vedeny v kategorii R.

Na lince Zvolen – Vrútky bude jezdit 9 párů vlaků, objem dopravy navýšen o 1 pár vlaků. Z důvodu rekonstrukce uzlu Žilina všechny vlaky R 9xx jezdí v trase Zvolen – Vrútky, vlaky R 3xx pouze v úseku Žilina – Ostrava, v úseku Zvolen – Žilina jsou vlaky R 3xx zrušeny. V úseku Vrútky – Žilina cestující budou nadále využívat vlaky Ex 6xx. Přípojné vazby na vlaky linky Banská Bystrica – Bratislava a Zvolen – Košice ve stanicích Banská Bystrica a Zvolen budou zrušeny. V trase Zvolen – Banská Bystrica budou vlaky střídavě vedeny s vlaky R linky Bratislava – Banská Bystrica, čímž v tomto úseku vznikne hodinový takt.

Na lince Prievidza – Bratislava-Nové Město budou vlaky jezdit v pracovních dnech v úseku Prievidza – Leopoldov ve dvouhodinovém taktu av nových časových polohách. Vlaky budou z důvodu nedostatečné kapacity stanice Bratislava hl. st. vedeno na/z Bratislava-Nové Město a nebudou zastavovat ve stanici Pezinok a Šenkvice, náhradou budou vlaky kategorie REX a Osa. Vlaky linky Prievidza – Bratislava-Nové Město nebudou zahrnuty v IDS Bratislava. Vlaky budou vedeny v celé trase dieselovou trakcí bez přeprahu ve stanici Leopoldov, dojde ke zkrácení cestovní doby ve směru do Bratislavy o 19 minut a ve směru do Prievidze o 10 minut. Mění se kategorie vlaků z REX na R.

Na lince Žilina – Bratislava hl. st. dojde u vlaků R 7xx k posunu taktu o cca 1 hodinu tak, jako u Ex 6xx. Oproti platnému GVD budou vlaky R 7xx zastavovat navíc ve stanicích Pezinok, Brestovany, Dubnica nad Váhom a Ilava. Dojde ke změně kategorie vlaků 7xx z RR na R. Budou vytvořeny přípoje v Bratislavě na vlaky EC směr Praha a v Púchově od/na vlaky EC z/do Prahy. Vlaky budou zahrnuty v IDS BK.

Od nového GVD na lince Margecany – Červená Skála – Banská Bystrica budou mít vlaky REX 178x změněnou kategorii na Zr (zrychlený vlak) a v úsecích Banská Bystrica – Brezno a Nálepkovo – Margecany budou všechny Zr zastavovat nadále jako vlaky Os. Nebudou však zastavovat na stanicích Gelnica zast. a Švedlár zast., navíc přibyla zastavení ve stanicích Třetí Hámor, Nálepkovo-Peklisko a Beňuš. Časové polohy budou změněny: Zr 1780 odjezd z Margecan posunut o 2 hodiny dříve v 6:07 (dosud bylo 8:08) a posunuty jsou i odchody z Banské Bystrice: Zr 1783 v 10:13 (dosud 9:37) a Zr 1785 ve 14:13 (dosud v 15:47).

Vybrané vlaky Osa jezdící přes pracovní dny na trase Margecany – Nálepkovo a zpět, budou o víkendech a v letní a zimní sezóně denně nahrazeny vlaky kategorie Zr, které budou z Margecan vedeny až do Banské Bystrice a zpět a na úseku Margecany – Nálepkovo a Brezno – Banská Bystřice budou zastavovat jako vlak Osa. Díky zvýšené nabídce spojení dojde ke zlepšení dostupnosti do jižní části Národního parku Slovenský Raj, a tím i k podpoře turistického ruchu v regionu.

Doplněné (prodloužené) propojení oblasti Slovenského ráje s východem Slovenska (Banské Bystrice s Červenou Skalou a Slovenským rájem) bude realizováno vlaky uvedenými níže během víkendů a školních prázdnin v zimě a v létě:
 vlak Zr. 1781 (Banská Bystrica 06:10 53),
 vlak Zr. 1782 (Margecany 10:07 – Banská Bystrica 14:06),
 vlak Zr. 1786 (Margecany 18:07 – Banská Bystrica 22:06),
 vlak Zr. 1787 (Banská Bystrica 18:13) :53).
Doplněno spojení z Banské Bystrice do Mlynek o víkendech:
 Zr. 1681 (Banská Bystrica 8:13 – Mlynky 10:33),
 Zr. 1684 (Mlynky 13:33 – Banská Bystrica 16:06).

Noční vlaky R 800 v trase Plešivec – Nové Zámky a R 801 v trase Nové Zámky – Plešivec budou i nadále povinně místenkové. Obdobně i noční vlaky R 614 a R 615 v trase Trenčín – Poprad-Tatry budou i nadále povinně místenkové.

Mezinárodní spojení

Na lince Žilina – Ostrava – (Praha) přichází k zavedení pravidelného 2-hodinového taktu vlaků Žilina – Ostrava – (Praha) navázaného v Žilině na systémový takt Ex 6xx. Všechny budou vedeny systémově s přidáním nového páru vlaků Žilina – Ostrava. Z důvodu rekonstrukce infrastruktury v uzlu Žilina nebudou vedeny přímé vlaky Ostrava – Zvolen – (Banská Bystrica). Také bude zrušen posilový pár vlaku PENDOLINO SC 242/243, který byl veden v pátky z Prahy a v soboty z Košic. Na lince Žilina – Horní Lideč – Praha hl. n. dochází k navýšení rozsahu dopravy o nový pár vlaků EC 222 s odjezdem ze Žiliny v 5:23 a EC 223 s příjezdem do Žiliny ve 22:29.

Z důvodu nižšího zájmu cestujících a objednávky Min. Dopravy ČR v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách bude zrušen pár vlaků EC 284/285 Bratislava hl. st. – Praha hl. n. Do 30. 6. 2023 vlaky EC vedené z důvodu výluky přes Havlíčkův Brod, od 1. 7. 2023 vlaky vedené v původních trasách přes Českou Třebovou – zkrácení cestovní doby o cca 30 minut.

Spojení do Chorvatska

Úspěšný projekt autovlaku z Bratislavy do chorvatského Splitu plánujeme provozovat i během letní sezóny 2023. Vlak bude jezdit častěji a bude veden v prodlouženém letním období následovně: EN 1153 bude veden v letní sezóně od 3. května do 6. října 3x vždy ve středu, pátek a neděli. Zpět ze Splitu do Bratislavy bude jezdit ve čtvrtek, sobotu a v pondělí.

K zásadnímu navýšení počtu spojů přichází při spojení ze Slovenska do Polska přes pohraniční přechod Skalité – Zwardoń, kde dojde ke zvýšení počtu mezistátních vlaků na lince Čadca – Zwardoń ze současných 5 párů na 11 párů vlaků. Ve stanici Zwardoń jsou přípoje od většiny vlaků na vlaky směr Katowice.

Rychlovlak railjet xpress Bratislava hl. st. – Salcburk – Innsbruck – Curych zůstává zachován v přibližně stejných polohách. Cestující z těchto vlaků budou moci v Bratislavě přestoupit z/na noční vlak R 614/615 ZEMPLÍN z/do Humenného, ​​Košic a Žiliny. Také zůstává zachován rychlovlak SC 240/241 PENDOLINO KOŠIČAN na lince Košice – Praha hl. n. v přibližně stejných časových polohách, avšak s větším počtem zastavování na území ČR.

Na lince Košice – Hidasnemeti – Budapešť zůstává zachována rozšířená nabídka vlakových spojů – celkem 7 párů mezistátních EC vlaků, které budou vedeny ve dvouhodinovém taktovém režimu.

Od začátku GVD budou opět vedeny dva páry přímých vlaků R 96x ZAKARPATÍ Košice – Mukačevo. Z Košic budou odjíždět v 8:46 a 11:46 a do Košic budou přijíždět v 18:17 a 21:33. Vlaky budou na území Slovenska zastavovat v Černé nad Tisou. Po odsouhlasení partnerským dopravcem plánuje ZSSK zavést i jeden pár nočních vlaků Černá nad Tisou – Čop.

Rok 2023 bude z pohledu najetých vlakokilometrů za poslední roky rekordní. ZSSK totiž plánuje odjet více než 38 milionů. vlkm a vypravit téměř 644 tisíc vlaků. Oproti roku 2014 jde o téměř 25% nárůst při počtu vypravených vlaků a téměř 26% nárůst v počtu vlakokilmetrů. Více vlaků bude jezdit zejména na lince Ex 6xx Bratislava – Košice, v okolí hlavního města Bratislava a krajských měst Trnava, Žilina, Košice a Prešov.

Foto © ŽSSK

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Next Post

Správa železnic zahájila projekční práce na dalším úseku sítě vysokorychlostních tratí

Příprava nových vysokorychlostních tratí (VRT) nadále zrychluje. Správa železnic uzavřela další smlouvu na projekční práce, tentokrát pro VRT Vysočina fáze I. Dokumentaci pro územní rozhodnutí úseku mezi Velkou Bíteší a Brnem připraví společnost AFRY VRT Brno. Stavební práce by na této trati měly být zahájeny v roce 2028. Stavební správa […]