Zastávka Zimní Stadion ve Zlíně. Foto město Zlín

Zastávka Zimní Stadion ve Zlíně. Foto město Zlín

Vybudování a zprovoznění nových zastávek MHD Univerzitní park a Zimní stadion ve Zlíně se setkalo se značným zájmem cestující veřejnosti.

Denně zde nastoupí a vystoupí několik stovek osob. Obě zastávky byly otevřeny na začátku prosince loňského roku v souvislosti s dokončenou přestavbou křižovatky ulic Březnická – Mostní.

Reklamy

Dva páry nových zastávek MHD ve Zlíně – Univerzitní park a Zimní stadion – cestující hojně využívají. „Ukazuje se, že uživatelé MHD si v oblasti Hotelu Zlín, Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, ulic Nad Ovčírnou, sportovní haly a zimního stadionu polepšili. Se zřízením nových zastávek se jim docházkové vzdálenosti na MHD zkrátily. Jde o další dílčí pozitivní dopad rekonstrukce křižovatky Březnická – Mostní,“ konstatoval ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

Potvrdilo to i sčítání cestujících na uvedených zastávkách prostřednictvím sčítacích rámů ve vozidlech. Za uplynulých 68 pracovních dnů zaregistrovala DSZO na uvedených zastávkách následující počty nastupujících a vystupujících cestujících:

Univerzitní park směr centrum města – nástup 3 000 a výstup 800
Univerzitní park směr Sportovní hala – nástup 800 a výstup 6 100
Zimní stadion směr Lesní hřbitov – nástup 2 300 a výstup 4 600
Zimní stadion směr centrum města – nástup 1 000 a výstup 1 700.

„Jednání o zřízení nových zastávek nebyla jednoduchá. Z naší strany šlo o dlouhodobý záměr. Oceňujeme, že město Zlín i správce krajské silnice vyšli vstříc našim návrhům, a že se je podařilo realizovat jako součást přestavby křižovatky,“ dodal ředitel dopravní společnosti.

Zastávka Univerzitní park (na začátku Mostní ulice) je vybavena přístřeškem. V čase od 19 do 5 hodin funguje na znamení. Zastavují zde trolejbusy linek 4 a 5 při jízdě na Podhoří nebo z Podhoří a také vozidla linek č. 1, 11, 12, 90 a vybrané spoje linek 13 a 14 začínajících nebo končících jízdu na blízkém obratišti Sportovní hala. Zastávka slouží ve směru jízdy do centra města jako nástupní pro všechny spoje vyjíždějící z obratiště Sportovní hala. Bezpečnost osob, které přicházejí na zastávky nebo procházejí touto lokalitou, výrazně zvýšily také nové přechody pro chodce řízené světelnou signalizací. Zastávka Zimní stadion (v Březnické ulici v blízkosti zimního stadionu) funguje po celý den na znamení. V obou směrech jízdy zde zastavují autobusy linky č. 32.

Zdroj: DSZO, město Zlín

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading