• 04/07/2022 02:26

Navýšení platů chtějí odbory Českobudějovického dopravního podniku

foto DPmCB (dpmcb.cz)
Stránka navštívena: 41
0 0
Doba čtení příspěvku:3 Minut, 38 Sekund

Odbory Českobudějovického dopravního podniku (ZV OO) plánují v rámci zahájení kolektivního vyjednávání na období roku 2023 předložit vedení Dopravního podniku města České Budějovice a.s. (dále jen DPMCB) návrh, aby průměrná mzda zaměstnanců na pracovních pozicích “řidič”, “servis” a “THP” činila nejméně 40 000 Kč hrubého při stávajícím průměrném vytížení řidičů, ale zároveň, aby byla navýšena základní hodinová mzda řidiče autobusu, trolejbusu nebo pracovníka na úseku servisu nejméně na 184 Kč/h hrubého.

Mzdy zaměstnanců v DPMCB, zejména na pozicích řidič a na úseku servisu považujeme dlouhodobě za podhodnocené. Mzda řidiče autobusu, nebo trolejbusu se pohybuje na 77 – 80% průměrné hrubé mzdy ve srovnání s okolními podniky, které zajišťují veřejnou linkovou autobusovou dopravu. Nejinak je tomu u mezd servisních pracovníků, zejména na dílenských pozicích. Obě jmenované profese, tedy řidiči a servisní pracovníci jsou pro chod dopravního podniku a jeho celkovou správnou funkčnost nezbytně důležití.

ZV OO považuje za nezbytné, aby jejich profese byla dostatečně finančně ohodnocena, aby toto mzdové ohodnocení reflektovalo náročnost vykonávané profese, odpovědnost, psychické a mnohdy i fyzické nároky, diskomfort při výkonu povolání a společenskou úroveň. Bez adekvátního mzdového ohodnocení pracovníků na těchto pozicích nelze ani zvyšovat výkony sítě MHD, a tím tedy ani navýšit počty přepravených cestujících a směřovat k lepší ekonomické prosperitě, ani udržovat v chodu moderní a na údržbu vysoce náročná vozidla. Bez těchto pracovníků nelze dělat nic dlouhodobě na vysoké úrovni ani spolehlivě.

Za rok 2021 dosáhla průměrná hrubá mzda v DPMCB 32 708 Kč, což je 93,77% (34 882 Kč) průměru v rámci celého kraje napříč profesemi. Nikde už se, ale neuvádí počet hodin, které musí pracovník odpracovat, aby se na takovýto průměr dostal. Běžně přitom jde o až 230 hodin za měsíc, které řidič musí vykonat na tento plat!

ZV OO bude při kolektivním vyjednávání požadovat:

  • zvýšení základní hodinové mzdy pracovníků na pozicích řidič/ka autobusu/trolejbusu základní hodinová mzda nejméně 184 Kč/h hrubého
  • Příplatek za práci v noci 20%
  • Příplatek za práci přesčas 40%
  • Příplatek za práci o sobotách a nedělích 50%
  • Dělená směna: příplatek 80 Kč/směna
  • Směna nad rámec měsíčního rozpisu: 300 Kč/směna

V OO dlouhodobě zastává názor, že mzdy vyplácené v DPMCB jsou dlouhodobě podhodnocené. Zastáváme názor, aby podnik byl personálně konkurenceschopný na trhu práce, musí nabídnout zaměstnancům adekvátní mzdové ohodnocení. Aby bylo možné v podniku pěstovat personální kulturu, je opět potřeba zaměstnance, mimo jiné, finančně motivovat. Za současných mzdových podmínek není práce v dopravním podniku atraktivní natolik, aby přilákala, nebo dlouhodobě udržela například přijaté řidiče a řidičky. Jednání, jakému jsou zaměstnanci ze strany vedení DPMCB vystavení dává zdání tomu, že je vedení městského podniku lhostejná i situace, do jaké se zaměstnanci dostávají vlivem inflace, která v dubnu činila 14,2% a podle odborných ekonomických prognóz se v dohledné době nesníží. Reálně tak dochází k poklesu reálné mzdy, kterou zaměstnanci dostávají a co za ni pořídí. Tato skutečnost logicky povede k dalšímu odlivu zaměstnanců, zejména z řad řidičů, kde je mzda hluboce podhodnocena.

O záměru odborů informovali v dopise ze dne 4. 5. 2022, představitele hlavního akcionáře, primátora města České Budějovice p. Ing. Svobodu.
Časově neomezená stávková pohotovost vyhlášená dne 30. 5. 2022 nebude ukončena do doby, dokud vedení městského dopravního podniku, případně město České Budějovice:
nezveřejní výsledky hospodaření za rok 2021
nepřistoupí na jednání o zvýšení mezd řidičů, jak je uvedeno v tomto dokumentu
nebude městem České Budějovice, jakožto jediným akcionářem zveřejněna odměna statutárních orgánů Dopravního podniku města České Budějovice, Ing. Slavoje Dolejše, Ing. Filipa, Ing. Janiše, Ing. Nádravské.

Symbolem stávkové pohotovosti je položená žlutá reflexní vesta za oknem řidiče mimo jeho zorný úhel, nebo vyvěšení cedulky “tak za tohle vás vozím” v autobusech a trolejbusech MHD. Tímto krokem chtějí řidiči autobusů a trolejbusů vyjádřit svou nespokojenost se mzdovým ohodnocením, na které upozorňují dlouhodobě a vedením podniku je to soustavně přehlíženo. V případě, že by vedení městského podniku odmítlo o navýšení mezd vyjednávat je ZV OO připraven k dalším krokům, kterým má vedení městského podniku přesvědčit, že o mzdách je nejvyšší čas jednat.

ZV OO nesouhlasí s tím, aby jednání o mzdách odnesla cestující veřejnost, proto se ve své kampani, kterou chce problematiku vysvětlit, obrátil právě na veřejnost, kterou chtějí seznámit, jak jsou mzdově ohodnoceni za tak náročnou a odpovědnou profesi. ZV OO proto nechce přistoupit ke stávce, která by provoz ochromila a věří v konstruktivní jednání jak s vedením městského podniku, tak případně s vedením města.

foto DPmCB (dpmcb.cz)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %