Megalománská výstavba v Kuřimi přinese komplikace v dopravě?

Rozsáhlá výstavba připravovaná významným investorem Imos development má přinést bydlení v nové lokalitě mezi starou Kuřimí a její částí Podlesí oddělenou od zbytku Kuřimi rychlostní silnicí I/43. Aby už teď se dostali obyvatelé Podlesí domů, nebo do Kuřimi musí překonat více, než frekventovanou silnici, ať už pěšky, nebo linkou 310, která sem paradoxně nezajíždí všemi spoji, ale jenom pár spoji, co se bude muset změnit s výstavbou pro až 7 tisíc nových obyvatel! Současné městečko Kuřim má zatím přibližně 11 tisíc obyvatel.

Reklamy
Ortfo mapa obchodů a služeb ve městě Kuřim, včetně školních zařízení (Autor Imos Develepment)
Ortfo mapa obchodů a služeb ve městě Kuřim, včetně školních zařízení (Autor Imos Develepment)

Imos development tak dostává více, než velkou příležitost udělat z tohoto městečka významné město, či satelit města Brna, které je vzdálené přibližně 10 km. Tuto příležitost může využít i samotné město Brno k tomu, aby v horizontu 100 let učinilo současné město Kuřim, jako svoji městskou část a samotné město Brno tak mělo více, než 500 tisíc obyvatel.  Než však investor začne s výstavbou musí v lokalitě zajistit nejenom mateřskou školku, protože ty současné už nestačí kapacitně a v současné době, jak každá 12 žena v Kuřimi těhotná co přinese rozsáhlý boom dětí v tomto městečku.

Do nového sídliště Záhoří, tak bude zajíždět přetrasovaná linka 310, která pojede dle současných plánů z Lelekovic přes obec Česká do části Díly, kdy se zdejší částí města proplete skrze další  výstavbu k nádraží, kdy odtud zamíří k poště a okolo Kauflandu pojede většinou spojů přes nové sídliště, kde budou nejméně 2 zastávky MHD. Ano v tomto městečku bube plnohodnotná linka MHD, byť jediná linka. Sídlištěm projede a skrze kruhové objezdy a podjezd pod I/43 s mimoúrovňovým křížením zamíří do sídliště Podlesí, které by se mělo zvětšit dle plánů kraje o až 20 nových domů.

Kuřim, jako taková proto nyní postrádá toho více než dost. To hlavní je cyklostezka a co nejvíce zeleně, kam se dá jít z města na procházky co se může touto výstavbou dost ovlivnit. To další jsou pořádné obchody, kdy řada obyvatel podporuje nečisté podnikání Vietnamského obchodníka na náměstí 1 Května, který stojí také za koncem jediné prodejny domácích potřeb s drogerií a papírnictvím v jednom. Město samotné tak přijde i o službu Uloženky, kterou právě zdejší obchod zastával a byl jediným, kdo v době koronakrize nabízel poměrně dost velký sortiment zboží. Bohužel doplatili na svoji ochotu a slušnost, kterou podrývala poměrně značná část obyvatel města, včetně pronajímatele prostor, kteří neřešili nekalé obchodní praktiky proti tomuto obchodníkovi. Jeho škoda, tak dosahuje částky 300 tisíc korun za dobu od prosince 2020, kdy zde otevřel obchod a po 5-ti vloupáních do prodejny.

S tímto obchodem přitom počítá nejenom investor, ale i samotný kraj, jako hlavním místem pro služby obyvatelům města a jeho přilehlého okolí. Dá se tak říct, že město přichází svoji vlastní blbostí o významný obchod, který zaceloval díru na trhu s nekvalitními produkty levného sortimentu prodávaného Vietnamskou komunitou v případě drogistického zboží i rok po datu spotřeby, co si chránilo poměrně velké množství zákazníků, zvláště pak té starší generace.  Společnost, která tento obchod provozovatele 22.5.2021 natrvalo uzavře prodejnu a odchází do Brna, kde snad brzo otevře novou prodejnu, ale už s větší nabídkou drogerie a domácích potřeb, jak se nechala slyšet. Určitě už se nebude vracet do Kuřimi, i když je na ní stále větší tlak i ze strany kraje, aby zůstala ve městě, kde enormně se rozbujela kriminalita a naschvály ze strany obchodníků ze zahraničí, proti místním obchodníkům. Co to tak udělá s poměrně velkým počtem obyvatel města, kteří budou jezdit opět do Brna? Jak moc budou díky tomu ucpané silnice?

Ve výsledku při pohledu na toto město, tak jediný obchod tvořil důležitý bod pro chod celého města i přesto, že obchodní řetězce prodávali sporadicky a okrajově zboží do domácnosti. V případě obchodního řetězce Kaufland platí, že omezil na základní potřeby s drogistickým zbožím prodej. Ani místní papírnictví na náměstí nemělo a nemá bohužel prostory natolik velké, aby nabízelo zboží potřebné pro místní školáky. Vše přitom schovával jediný obchod, který zde nyní končí a měl být strategickým obchodem pro toto malé město.

Otázka ale zní úplně jinak. Jak všechny obyvatele se někam dopraví včas, když kapacita silnic a VHD (Železnice a MHD) není dostatečně kapacitní, ani se se změnou prozatím nepočítá?  Při plném obsazení nového sídliště přibližně 7000 obyvateli bude potřeba výrazně posílit všechny spoje VHD, včetně komunikací. Pokud, ale už dnes odpoledne stojí kolony aut od křížení odbočení I/43 na Kuřim a směr Lipůvka, skrze celou Kuřim, někdy až za Kuřim směrem na Tišnov ke hřbitovu, pak je otázkou, kudy by se další obyvatele měli dostávat domů. Denně přitom do Brna dojíždí teď přes 4700 obyvatel města Kuřimi. Z přilehlého okolí a Tišnovska jde denně o dalších 15 tisíc obyvatel kraje co přinese výrazné dopravní komplikace s čím město Brno, Kuřim, ani kraj nepočítá. Záměr města Brna je přitom okolní satelity do 100 let připojit, či včlenit do města, jako takového.  Velký městský okruh, ani malý městský okruh, ani s tímto náporem nepočítá a je silně poddimenzovaný.  Město Brno, ani kraj na otázky, okolo rozšiřování a úprav silnic s ohledem na rozsáhlou výstavbu, která proběhne v nejbližších letech v Kuřimi nehodlá odpovídat.

Admin
Author: Admin