Křižovatka u Kuřimi na silnici I/43 je častým místem dopravních nehod

Frekventovaná křižovatka na silnici č. 43 u Kuřimi se vyznačuje zvýšenou nehodovostí.

Dohromady se zde událo celkem 15 nehod. Žádná z nich naštěstí nebyla vážná. Ovšem celková škoda byla odhadnutá pojišťovnami byla vyčíslena na téměř 3 miliony korun. Proto jsme se na místo vydali s odborníkem.

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: „Tato lokalita je problémová a hlavním důvodem je zahuštěnost dopravy. V tom silničním tahu, který je od Brna směrem na Svitavy je od rána do večera kolona,. Doby mimo špičku je velmi málo. V kolonách pak stačí velmi málo a při nepozornosti může dojít k nehodě. Pokud dochází k napojení ať už tady od Kuřimi nebo směrem na Kuřim, tak auta čekají velice dlouho na to, než se uvolní odbočovací prostor.“

Řidiči v místě často nedodržují minimální povolenou rychlost a to přispívá k znesnadnění odbočení vozidel.

Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP: „Další faktor, který tu může sehrát roli, tak je třeba ranní slunce, které se může opírat do kabiny řidiče. Jak se zachovat abych projížděl bezpečně? Nedělat nic jiného a věnovat se plně řízení.“
redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Křižovatka u Kuřimi na silnici I/43 je častým místem dopravních nehod

  1. Křižovatka u Kuřimi na silnici I/43 je častým místem dopravních nehod – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 20/09/2023 at 17:15

    […] Continue reading Křižovatka u Kuřimi na silnici I/43 je častým místem dopravních nehod at Tra… […]

Comments are closed.

%d