Martin Doležal, DroneTech

Martin Doležal, DroneTech

Minulý týden schválil Evropský parlament novou směrnici, podle níž by od roku 2030 měly mít nové budovy v Evropské unii nulové emise. Od roku 2050 se pak klimaticky neutrálními mají stát také stávající budovy. Směrnice požaduje snížení spotřeby u rezidenčních budov v roce 2035 nejméně o 20 %. V praxi se toho dá docílit například instalací solárních panelů na střechu bytového domu.

Reklamy

Podle Evropské komise spotřebovávají budovy v Evropské unii 40 % energie a produkují 36 % emisí skleníkových plynů. Kromě solárních panelů pomohou ke snížení spotřeby budov i další úpravy, jako například zateplování nebo zásahy týkající se nakládání s vodou nebo používání vhodných stavebních materiálů.

Celkovou spotřebu budovy lze snížit, nebo dokonce zcela vyrovnat pomocí energie vyrobené solárními panely, k čemuž dochází velmi často i dnes. K efektivnímu využití této technologie je samozřejmě nutná její odborná instalace, a především perfektní technický stav jednotlivých panelů. Často opomíjeným faktorem je například i samotné umístění panelů. Při naší práci, i ve svém okolí vidím často nevhodné instalace. Jakoby lidé měli pocit, že čím více panelů budou mít na střeše, tím získají více energie. Tato úměra ale velmi často neplatí. Stačí jenom, aby byl panel nainstalován nevhodně ve stínu komínu, satelitu nebo střešního vikýře. Takto umístěný panel nepracuje tak, jak byl navržen a chová se naopak jako spotřebič, tedy energii spotřebovává a narušuje výkon celého systému. Dalším negativním vlivem je, že se zastíněný panel zahřívá, což znamená bezpečnostní riziko. Pokud je panel starší a navíc nekvalitní, může to přerůst až k riziku vzniku požáru.

Mezi další faktory, které mají vliv na účinnost fotovoltaických elektráren, patří také kvalita samotných panelů. Od servisních firem máme informace, že se v některých případech značně liší. V době boomu vzniklo velké množství firem, které instalovaly solární panely nebo další komponenty ne zcela odpovídající kvality. V současnosti  bohužel některé z nich už neexistují. Aktuálně tak servisní firmy řeší řadu problémů s instalacemi, jejichž hlavním kritériem byla cena. Přehřátý, nekvalitní nebo poškozený panel se může v krajním případě vznítit, což není jen otázka spolehlivosti, ale především bezpečnosti. Tyto problémy se týkají nejen rodinných domů, ale i větších elektráren např. na střechách průmyslových hal nebo na polích.

Nejvhodnějším přístupem by byla kontrola fotovoltaické elektrárny ihned po instalaci. Pomocí unikátní technologie, kdy drony pořídí série snímků za dodržení ideálních podmínek pro sběr relevantních dat a umělá inteligence následně vyhodnotí každý pixel, lze velmi efektivně a s minimální časovou náročností odhalit často zásadní nedostatky. Ty mohly vzniknout právě při instalaci. Jako příklad můžeme uvést vnitřní poškození panelu, které není okem viditelné, chybu zapojení, ale i běžné defekty panelů, jako jsou chybné buňky apod. V závislosti na velikosti elektrárny pak v ročním vyúčtování představují tyto závady výrazné ztráty.  

Služba se asi nejvíce vyplatí pro inspekci již dlouhodobě fungujících elektráren, u nichž se v průběhu času kromě přirozené degradace panelů samozřejmě začnou objevovat provozní závady, které postupně přibývají. Již po několika letech se dostávají na úroveň jednotek procent celkového výkonu. Drony s termokamerami nasbírají řádově do několika minut série několika set až tisíců radiometrických snímků, které následně vyhodnocuje umělá inteligence. Rychle a spolehlivě identifikujeme a lokalizujeme závady na solárních panelech, a to s velmi vysokou přesností. Dokážeme odhalit několikanásobně více závad, než aktuální dostupné možnosti na trhu, kdy často až několik pracovníků provádí kontrolu elektrárny pochůzkou s termokamerou a při nalezení závady pořídí jeden snímek daného panelu. Tento postup zabere v závislosti na velikosti elektrárny i několik dní. Ve srovnání s drony nelze touto konvenční metodou nasbírat srovnatelné množství dat, navíc v kvalitě a rozsahu potřebném pro hloubkovou inspekci. Drony si snadno  poradí  i s nedostupnými místy, což nejenže výrazně usnadňuje a zrychluje sběr dat, ale zejména zcela eliminuje riziko zranění technika.

Měnící se povětrnostní podmínky  mají také vliv na kvalitu každého snímku a informaci, kterou přináší. Pokud  se snímky pořizují konvenční metodou v různém čase během dne, nebo dokonce v rámci několika dní, jsou pak výsledky zkreslené a nelze odhalit některé typy závad. Pomocí dronů jsou snímky  pořízeny řádově do několika minut, a tím se minimalizují odchylky běžné pro konvenční způsob ručního snímání.  AI navíc kontroluje každý pixel panelu na několika fotkách, a přesně tak vyhodnocuje teplotní rozdíly. A najde nesrovnatelně více závad, které znamenají vysoké finanční ztráty.

Správné umístění panelů a pravidelná kontrola účinnosti fotovoltaických elektráren může podstatným způsobem přispět ke snížení spotřeby energie budov tím, že identifikuje závady a nedostatky, které způsobují nežádoucí ztráty při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. V dalším kroku je pak na vlastníkovi zajistit si ve vlastním zájmu nápravu stavu pomocí odborných servisních firem.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading