Kia zakládá partnerství mezi více zainteresovanými stranami, aby podpořila oběhovou ekonomiku v oblasti baterií pro elektromobily

Společnost Kia Corporation dnes (9.10.2023) podepsala memorandum o porozumění (MOU) na podporu oběhového hospodářství v odvětví baterií pro elektrická vozidla (EV) s korejskými zúčastněnými stranami. Klíčovým cílem memoranda o porozumění je vytvořit udržitelný hodnotový řetězec v celém odvětví baterií pro elektromobily a zahájit pilotní projekt prostřednictvím společného úsilí.

Reklamy

Pilotní projekt bude řídit společnost Kia, která bude dohlížet na celkový obchod a bude dodávat použité baterie. Mezi další účastníky iniciativy patří společnosti specializující se na demontáž baterií a těžbu surovin a také korejská vláda.

Toto memorandum o porozumění představuje průlomové úsilí, které označuje průkopnickou spolupráci veřejného a soukromého sektoru v Jižní Koreji na podporu udržitelného ekosystému baterií pro elektromobily. Jeho cílem je vytvořit kooperativní systém napříč celým průmyslem, od výrobců automobilů a společností zabývajících se recyklací baterií až po výrobce materiálů pro baterie druhé životnosti a místní vládu.

Autobaterie na předplatné či renovace

Cílem společnosti Kia je na základě výsledků pilotního projektu vytvořit kruhový ekosystém pro baterie EV a zvýšit jejich zbytkovou hodnotu. Kromě toho společnost plánuje převzít vedoucí roli v komercializaci baterie jako služby (BaaS) prostřednictvím iniciativ, jako je předplatné baterií a služby renovace baterií.

Spolupráce je zásadní pro vyhodnocení ekonomické proveditelnosti baterií pro elektromobily, protože počet elektromobilů neustále roste, což vede k urychlenému hromadění použitých baterií. Iniciativa je nezbytná pro ověření procesu recyklace baterií a pro optimální využití dříve použitých baterií.

Tento komplexní přístup bude shromažďovat podrobná data v každé fázi hodnotového řetězce baterií EV, od těžby surovin, následné výroby baterií a instalace do elektromobilů až po recyklaci použitých baterií na konci životnosti. Empirické výsledky získané z pilotního projektu budou pečlivě analyzovány a využity k podpoře nových obchodních příležitostí a v konečném důsledku přispějí k rozvoji robustního průmyslového ekosystému.

Na podporu strategického přechodu společnosti k poskytovateli řešení udržitelné mobility se Kia snaží vyvinout cirkulární ekosystém pro odvětví baterií pro elektromobily na globální úrovni a ukázat tak svůj závazek vůči průmyslu a společnosti. Kia se zavázala hrát významnou roli při podpoře udržitelných postupů a pokroku na trhu s použitými bateriemi.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

One Reply to “Kia zakládá partnerství mezi více zainteresovanými stranami, aby podpořila oběhovou ekonomiku v oblasti baterií pro elektromobily”

Comments are closed.