Hráz v Křižanovicích je v obležení stavbařů

Přes most, který překlenuje řeku Chrudimku v Křižanovicích, neprojedete. Komunikace společně s hrází, jejíž stav není v dobré technické kondici, jsou v obležení stavbařů, uzavírka potrvá až do října příštího roku. Pracovníci povodí Labe již několik let při kontrolách těsnosti zaznamenávali, že do hráze zatéká, a to především vinou špatného stavu komunikace a jejích těsnících vrstev.

Reklamy
Hana Bendová, mluvčí, Povodí Labe: “Museli jsme se domluvit teda se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, aby tu komunikaci opravili a tím došlo k vylepšení toho stavu. Na té hrázi se bude úplně dělat nové přemostění korunového přelivu a bude se opravovat celá ta komunikace asi tak, že jí jako všechny ty konstrukční vrstvy odstraní a vybudují je znovu. Mají se dostat asi 40 cm do hloubky.”

Silnice na hrázi je během opravy úplně uzavřená, a to i pro pěší. Objízdná trasa je vedena obousměrně přes obce České Lhotice, Hodonín a Libkov. Silnicemi III/33763, II/337 a III/33760.

Michal Kortyš (ODS), náměstek hejtmana, Pardubický kraj: “Komunikace je uzavřená, protože ta technologie neumožňuje, abychom tam měli jednosměrný provoz. Celková oprava bude stát 50 milionů korun a samozřejmě čekáme nějaké drobné věci, které budou nad tuto částku.”
Miroslav Němec, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: “Je to problém, který je dlouhodobý. Řekl bych, že se to připravuje více jak osm let tahle záležitost. Byla tam provedena předběžná opatření v podobě výměny dlážděného krytu za betonový a přespádovaní. Nicméně zjistilo se, že odvodnění té silnice a odvodňovače, že jsou hluboce netěsné a že se samozřejmě voda dostává do vodárenského zdroje ze silnice.”

Rekonstrukce je naplánovaná až do konce října příštího roku, kdy se silnice opět otevře.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

One Reply to “Hráz v Křižanovicích je v obležení stavbařů”

Comments are closed.