Registrace vozidel občanů Ukrajiny dozná změn

Od 1. října 2023 bude spuštěn registr vozidel ukrajinských vozidel provozovaných na území České republiky (mimo mezinárodní provoz). Do 31. prosince 2023 se mohou řidiči těchto vozidel v registru zapsat jako provozovatelé dobrovolně, od 1. ledna 2024 to bude jejich povinnost.

Reklamy

Evidenci těchto vozidel (jedná se o vozidla mimo mezinárodní provoz, kdy doba provozování takového vozidla na území ČR přesáhne šest měsíců v kalendářním roce), povedou registry vozidel. Bližší informace podá jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností, jejich přehled je zveřejněn v interaktivní mapě na stránkách Ministerstva dopravy ČR – Registrace vozidel. V Praze jsou to pracoviště evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy. Adresy a kontakty pracovišť pražského registru vozidel jsou k dispozici na portálu praha.eu. V Brně na magistrátu města Brně na ulici Kounicova na webu brno.cz.

V případě nesplnění této povinnosti po 1. lednu 2024 se řidiči mohou dopustit přestupku se sankcí do výše 30 000 Kč. Více informací v přiloženém letáku Ministerstva dopravy ČR.

Foto Inkscape’r , wikipedie

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

One thought on “Registrace vozidel občanů Ukrajiny dozná změn

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading