Dopravní konference řešila i bezpečnost křižovatky ve Starém Městě

Křižovatka silnic I/50 a II/427 na výjezdu ze Starého Města u Uherského Hradiště směrem na Brno a Nedakonice patří k nejnebezpečnějším místům na silnicích Zlínského kraje. Za posledních pět let se tu odehrálo třicet nehod, které evidovala policie a další neevidované. Přitom došlo k jednomu těžkém zranění a pětadvaceti lehkým. Dominantní příčinou bylo nedání přednosti v jízdě při odbočení vlevo. Dopravní odborníci proto navrhli řešení, které představili na Regionální dopravní konferenci ve Zlíně.

David Pauk, bezpečnostní auditor, RSE Projekt: Samozřejmě nejzásadnější z hlediska kapacity křižovatky je upravit systém jejího řízení. To znamená nainstalovat semaforové systémy na odbočení vlevo se zohledněním intenzit dopravy, protože je tam značný proud při odbočování z centra města na silnici druhé třídy a potom při příjezdu do Starého Města, což je protijedoucí přímý směr.“

V současné době tu funguje jedno světlo pro přímý směr i pro odbočení vlevo, takže řidiči, kteří odbočují na Nedakonice, musejí dávat přednost protijedoucím autům. A v tom je celý kámen úrazu, alespoň na této křižovatce. Problematických míst je na silnicích ve Zlínském kraji samozřejmě mnohem více. Deset jich vytipovala právě Regionální dopravní konference, která se konala v sídle hejtmana.

Radim Holiš (ANO 2011), hejtman Zlínského kraje: „Máme svoje problémy a věřím že i tato konference přispěje k tomu, abychom si řekli, která místa jsou nehorší. To potom přeneseme na dotčené správce komunikací, případně na obce a společně tato místa musíme přeprojektovat tak, aby byla bezpečnější.“

Ve Zlínském kraji se podobně jak jinde zvyšuje počet dopravních nehod. Hlavním důvodem je houstnoucí doprava. Mnohá místa už kapacitně nestačí náporu aut, zácpy a zdržení navíc často způsobují nutné opravy silnic nebo výstavby nových. Dobrou zprávou ale je, že se zároveň zmenšují následky nehod, což je především zásluhou toho, že k nim dochází v menších rychlostech.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Dopravní konference řešila i bezpečnost křižovatky ve Starém Městě

  1. Dopravní konference řešila i bezpečnost křižovatky ve Starém Městě – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 11/10/2023 at 21:16

    […] Continue reading Dopravní konference řešila i bezpečnost křižovatky ve Starém Městě at Tran… […]

Comments are closed.

%d