stav ulice Bauerova v roce 2019, foto redakce

stav ulice Bauerova v roce 2019, foto redakce

Řada řidičů si bude říkat co sem komu udělal, proč je další omezení, když dělají na Tomkově náměstí, most přes Olomouckou a ještě Žabovřeskou. Důvodem je zlepšení stavu komunikace na velkém městském okruhu u Výstaviště, kudy projíždí denně většina řidičů, kteří přijíždí od Prahy do Brna. Od dubna letošního roku po dobu přibližně roku. Tedy od roku 2024 skončí dočasný režim 1+1 a snížení propustnosti komunikace.

Reklamy

Zhotovitelem akce “I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC”,  je spol. IMOS Brno a.s. za nabídkovou cenu 548,577 mil. Kč bez DPH. Na stavbu je vydáno stavební povolení.

Cílem je úprava části Velkého městského okruhu v Brně, silnice I/42, ulice Bauerova, která spočívá zejména v odstranění bodových závad a v navazujících úpravách vyvolaných stavbou Multifunkčního sportovního a kulturního centra, včetně související dopravní infrastruktury. Po dokončení stavby bude zajištěn bezpečnější a plynulejší provoz. Silnice bude mít čtyři pruhy, které budou ve středu oddělené fyzickou zábranou. Přechody pro chodce k areálu Riviéra budou nahrazeny dvěma lávkami pro chodce a cyklisty. Areál Riviéra bude připojen pomocí ramp na pravé odbočení. Bude také zrušeno parkování podél silnice ve směru do Pisárek. Stavba je koncipována k napravení aktuálních nedostatků v dopravním řešení Velkého městského okruhu v Brně a ke zvládnutí nové dopravní situace, která souvisí s dokončením stavby VMO Žabovřeská.

vizualizace ŘSD

Stavba „I/42 Brno VMO Bauerova“ tvoří jednu z nezbytných částí Velkého městského okruhu v Brně. Dotváří jihozápadní segment trasy VMO, který zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu v oblasti městské části Pisárky.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

1 thought on “Další omezení v Brně pro motoristy u výstaviště

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading