Dálniční tunel přes Karpaty je blíže k realitě. Bratislavě se může brzo ulevit

Ministerstvo životního prostředí souhlasí s výstavbou tunelu Karpaty mezi Račí a Záhorskou Bystricí v Bratislavě. Vyplývá to ze závěrečného stanoviska k posuzování vlivů na životní prostředí.

“Na základě závěrů komplexního posouzení navrhované činnosti podle zákona příslušný orgán souhlasí s realizací navrhované činnosti podle realizační varianty V3a , který lze vyhodnotit za nejpříznivější v porovnání s ostatními navrhovanými variantami, a to hlavně z hlediska únosnosti jeho vlivů na životní prostředí” konstatuje envirorezort.

Stavbou obchvatu by ubylo na silnicích Bratislavy podle města a kraje denně okolo 40 tisíc osobních aut a přibližně 2 tisíc nákladních aut. To představuje značnou zátěž pro chod města a zvláště působí, jako zdroj kolon ve městě.

Co je varianta V3a (nadúrovňové křižování s cestou I/2)

Celková délka úseku 12,417 km
Celková délka tunelu KARPATY 11 760 m
Délka hloubeného tunelu u východního portálu 140 m
Délka raženého tunelu 10 050 m
Délka hloubeného tunelu na západním portálu 1 570 m
Kategorie dálnice D4 D26,5/120
Kategorie tunelu 2T – 8,0 / 100
Mimoúrovňové křižovatky 1
Mostní objekty 1
Objem rubaniny z tunelu Karpaty při TMB metodě 4 593 000 m3
Plánovaný obchvat Bratislavy

Aplikace TBM metody

Při ražení tunelu bude postupně horninový masiv rozpojován rotačním pohybem frézové (razící) hlavy, která je vybavena řeznými a valivými dlátami, rozpojená hornina bude padat na hlavu razícího stroje, odkud bude různými dopravníky transportována ven z tunelu. Průměrná délka doby ražení tunelových trubek bude 22 měsíců, tzn. celková délka výstavby se předpokládá na 5,6 roku.

Nakládání s rubaninou

Lokalita A se nachází severozápadně od dosud zastavěné části obce Marianka. Bude se nacházet v záběru stavby a bude sloužit jako dočasná deponie k nakládání s rubaninou. Na lokalitě A je uvažována realizace zpětných násypů a zásypů na západním úseku hloubené části tunelu Karpaty a remodelace terénu za účelem začlenění přesypaného tunelu do země.

vizualizace Bratislavský kraj

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →