1 thought on “Český Huisman vyrábí speciální trubky pro ukládání oxidu uhličitého do podzemí. Přelomový projekt „přeměňující CO2 na kámen” vzniká na Islandu

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading