Brno: Léto ve znamení oprav – OPUŠTĚNÁ

Jak je již zvykem tak léto se stává čas pro opravy pozemních komunikací, parovodů, horkovodů, veřejného osvětlení a dalšího veřejného mobiliáře. Od 4.7. se tomuto nevyhne ani ulice Opuštěná v úseku Uhelná-Nové sady.

Reklamy

Po dlouhém čekání a upozorňování zástupců města jsme se konečně dočkali opravy vozovky na ulici Opuštěná v úseku Uhelná-Nové sady, která je v havarijním stavu a na některých místech musela být již několikrát záplatována, neboť hrozilo nebezpečí poškození vozidla. Vzhledem k významnosti komunikace, její šíři i velké vytíženosti se opravy určitě neobejdou bez komplikací a bez tvorby kolon. Samotná oprava je rozdělena do 4 etap v rozmezí 4.7. – 23.8. Představíme Vám jednotlivé etapy a možnosti objíždění. Vzhledem k tomu, že na úřední desce není vyhraněno časové rozmezí jednotlivých etap, nejsme ani my schopni toto uvádět.

I. ETAPA – Omezení provozu v křiž. Opuštěná-Heršpická

V první etapě dojde k omezení provozu v křižovatce ulic Opuštěná a Heršpická. Ve směru od Hornbachu dojde ke snížení počtu jízdních pruhů na polovinu. Ve směru od autobusového nádraží bude pouze jeden pruh pro jízdu přímo a jeden odbočovací doleva. Ve směru od Ronda bude také snížen počet jízdních pruhů na dva (rovně a doprava). Při tomto omezení lze očekávat tvorbu menších kolon ve špičkách.

II.ETAPA – Celkové uzavření jízdních pruhů ve směru Uhelná-Nové sady


Druhá etapa zahrnuje celkové uzavření všech jízdních pruhů ve směru Uhelná-Nové sady. Počet jízdních pruhů zůstane zachován jako v předchozí etapě. Navíc přibude zákaz odbočení doleva z Opuštěné na Renneskou třídu. Jako objízdnou trasu lze využít odbočení vlevo na křižovatce před tímto zákazem (tj. křiž. Opuštěná-Heršpická), po Heršpické dojet až k Hornbachu a odbočit doprava k Bauhausu. Dále se po hlavní komunikaci dostanete až k Úřadu práce na Plotní a k zastávce Vojtova. V rámci této etapy bude taky zcela znemožněno odbočení do ulice Uhelná, která se v této etapě stane slepou ulicí. Křižovatka Opuštěná-Uhelná nebude řízena světelnou signalizací.
II. etapa pravděpodobně potrápí řidiče mnohem více než etapa první. Od autobusového nádraží vede pouze jeden jízdní pruh až ke křižovatce Opuštěná-Nové sady. Nebezpečí tvorby kolon zde bude hrozit i mimo špičku.

III. ETAPA – Celkové uzavření střední jízdních pruhů ulice Opuštěná

Ve třetí etapě dojde k uzavření středních jízdních pruhů. Celková opatření jsou mírnější než u druhé etapy, avšak od křižovatky Opuštěná-Nové sady po křižovatku Opuštěná-Uhelná je doprava stažena pouze do jednoho jízdního pruhu, což může působit častější komplikace. Odbočení doleva na Uhelnou je stále zakázáno, taktéž jako odbočení vlevo z Uhelné na Opuštěnou. Také v této etapě bude křižovatka Opuštěná-Uhelná bez řízení světelnými signály.

IV. ETAPA – Celkové uzavření jízdních pruhů ve směru Nové sady-Uhelná

Čtvrtá etapa zcela uzavře jízdní pruhy ve směru Nové sady-Uhelná. Opatření v křižovatce Opuštěná-Heršpická zůstává stejné jako v předchozí etapě s rozdílem řazení pruhů v ulici Heršpické. Křižovatka Opuštěná-Uhelná je již řízena světelnými signály a je umožněno odbočení z i na ulici Uhelnou.

Transport Minutes, Úřední deska města Brna, Google Maps

Admin
Author: Admin