Brněnský Dopravní podnik změní linky a omezí investice

foto z roku 2018 ještě s linkou 13 na Hlavním nádraží v Brně, foto Petr Markus

Změny jízdních řádů od 11. prosince 2022

Zásadní změny nastanou pro dojíždějící cestující IDS v oblasti Bohunic a Starého Lískovce. Linky pojedou přímo k nemocnici a nebudou už projíždět sídlištěm. Sníží se nejenom jízdní doba, ale i náklady na provoz vozů na lince. Ne všichni cestující toto uvítají i pro vhodnost přestupů na jiné spoje MHD, či delší dobu cesty, kterou jim změna přinese.

vizualizace DPmB,a.s.

Zahájení provozu na trati Osová – Nemocnice Bohunice

7 Trasa linky bude nově prodloužena ze smyčky Švermova až do Starého Lískovce, kde nahradí linku 8. Linka bude v provozu pouze v pracovní dny přibližně od 5:00 do 20:30.
6,7 Linky 6 a 7 budou v úseku Osová – Dunajská obsluhovat novou zastávku Karpatská.
8 Linka bude od zastávky Osová vedena po nové trati přes zastávku Západní brána do terminálu Nemocnice Bohunice.
37 Přibližně polovina spojů linky 37 bude prodloužena z Kohoutovic do terminálu Nemocnice Bohunice po celou dobu provozu linky (nyní jen částečně v pracovních dnech). Společně s linkou 50 zajistí napojení sídlišť Kohoutovice a Kamenný vrch k nové tramvajové trati.
40 Linka bude v úseku Křídlovická – Ústřední hřbitov nově vedena přes zastávky Holandská a Bidláky, kde nahradí linku 61. Zastávka Bidláky bude nově zřízena i ve směru z centra.
61 Linka 61 bude zrušena. Nahradí ji tramvaje linky 8 a lokálně také linky 40 a 69.
401,
402,
Regionální linky 401 a 402 budou od zastávky Jemelkova odkloněny přes zastávku Svážná do terminálu Nemocnice Bohunice.
405,
406
Regionální linky 405 a 406 budou rovněž ukončeny v terminálu Nemocnice Bohunice. Nebudou již zajíždět na Mendlovo náměstí.

Zrušení doplňkových linek 81 a 82

V souvislosti se zřízením nové tramvajové zastávky Karpatská a také neustále rozšiřujícím se počtem spojů garantovaně zajišťovaných nízkopodlažními vozidly na všech linkách MHD v Brně budou zrušeny doplňkové autobusové linky 81 a 82.

51 Linka bude ve směru z Ostopovic nově vedena přes zastávky U hřiště a Valašská na Osovou a dále po své trase do Bystrce. V opačném směru pojede beze změny přes zastávku Čermákova. V dopoledních hodinách pracovních dnů bude v oblasti Bohunic a Starého Lískovce vedena polookružně od Nemocnice Bohunice ze zastávky Točná přes zastávky U hřiště a Valašská zpět do terminálu Nemocnice Bohunice a dále do Bystrce.
62 Nová minibusová linka bude obsluhovat trasu Mendlovo náměstí – Poříčí – Nemocnice Milosrdných bratří – Červený kopec. Provoz v pracovních dnech od 6 do 19 hodin. Z Mendlova náměstí x:20 a zpátky x:26
69 V pracovních dnech mezi 9:00 a 14:00 obslouží vybrané spoje linky 69 mezi zastávkami Osová a Pod nemocnicí závlekem také zastávky Vltavská a Labská.

Sloučení linek 53 a 72

53 Linka 53 bude zrušena a v plném rozsahu sloučena s linkou 72.
72 Linka bude nově v provozu celodenně v pracovní i nepracovní dny. Část spojů bude nově ukončena u nádraží v Králově Poli, část v zastávce Poliklinika Lesná a vybrané spoje budou i nadále pokračovat až do zastávky Obřany, sídliště.

Záměna konečných nočních linek v Líšni

N98 N99 Od večera v sobotu 10. prosince si linky N98 a N99 vymění svoje konečné v Líšni. Linka N98 pojede nově až Mariánského údolí po dřívější trase linky N99. Ta bude naopak ukončena již v zastávce Jírova. V této zastávce zůstává zachována vzájemná přestupní návaznost.

Obnovení provozu v ulicích Šámalově a Kulkově – od středy 21. prosince

64 Linka se ve dvou úsecích v Židenicích vrátí na svou pravidelnou trasu. Jednak přes zastávku Údolíček a dále přes zastávky Kuldova, Tomáškova, Uzavřená, Jílkova, Mošnova a Buzkova. Všechny zastávky obslouží v původních polohách.

Obnovení provozu na železniční trati Brno–Blansko

S2, R19 Vlakové linky S2 a R19 se mezi Brnem a Blanskem vrátí na své původní trasy.
xS2,
P6, 61
Linky náhradní autobusové dopravy xS2A, xS2B, xS2C, xS2D, xS2K, tramvajová linka P6 a také autobusová linka 61, která obsluhovala Dolní nádraží, budou zrušeny.
4 Vybrané spoje linky 4 budou opět ukončeny ve smyčce Maloměřický most.
75 Bílovice nad Svitavou budou obsluhovat již jen vybrané spoje linky 75.
E75 Linka E75 bude opět v provozu pouze v úseku Židenice, nádraží – Areál Slatina.
210, 211,
233
Regionální linky 210, 211 a 233 se vrátí na své původní trasy a už nebudou obsluhovat zastávky na území města Brna.

 

Investice DPMB v roce 2023

Tramvaje

Dopravní podnik města Brna bude pokračovat v projektu Tramvaj pro Brno, v rámci kterého kompletuje v medláneckých ústředních dílnách vozy Drak. K pětadvaceti hotovým vozům se v roce 2023 přidají další čtyři v celkové hodnotě 126 miliónů korun. DPMB podle smlouvy může do roku 2024 pořídit komponenty pro sestavení až 41 tramvají. Podnik využije rámcové smlouvy se Škoda Transportation a pořídí další čtyři obousměrné tramvaje Škoda ForCity Smart 45T homologované speciálně pro město Brno. K první, která vyjede 11. prosince, se do provozu přidají do začátku jara. Cena za jeden kus je dle smlouvy 60 miliónů Kč. „Další tramvaje tohoto typu budeme pořizovat podle aktuálních finančních možností. Stále hledáme vhodnou dotační příležitost, abychom mohli za tuto cenu pořídit tramvají co nejvíce,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Trolejbusy

Další modernizace se dočká i vozový park trolejbusů. Po dobré zkušenosti s projektem „Mario“ DPMB nakoupí komponenty na dalších 10 trolejbusů typu SOR TNS 12. Kompletaci opět zajistí pracovníci vozovny a dílen v Komíně. Protože trolejbus typu TNS 12 není pro provoz v ČR (a ani nikde jinde) homologován, čeká první vůz několik zkoušek a revizí všech systémů. Následně vyjede do zkušebního provozu bez cestujících, ve kterém musí odjezdit 10 tisíc km. „V optimistickém výhledu by mohl svézt první cestující na přelomu zimy a jara. Druhý vůz tyto jízdy absolvovat nemusí, bude tedy čekat na „zelenou“ pro první vůz a do provozu s cestujícími by se tak vydaly společně,“ dodal Havránek. Cena za 10 skládaček je 80 miliónů korun.

Dopravce také využije rámcové dohody na dodávku parciálních trolejbusů Škoda 32 Tr. Do Brna by desítka nových vozů měla dorazit během druhého čtvrtletí příštího roku. Dopravní podnik za ně zaplatí 118 miliónů Kč. Nové trolejbusy v provozu nahradí vozy 14Tr a 21Tr.

Stavební investice

Vzhledem k nutným úsporám Dopravní podnik města Brna omezil plánované stavební investice. Přesto do oprav tratí, kabelových tras a dalších objektů investuje až 577 miliónů korun. Na některé projekty má přislíbenou dotaci od města Brna.

Modernizace tramvajové trati Vídeňská, v úseku Bohunická – Moravanské Lány

Celková modernizace tohoto úseku bude spočívat především v kompletní rekonstrukci kolejového roštu a sanace podloží včetně odvodnění. Díky použití moderních odhlučňovacích prvků dojde ke snížení hlučnosti z tramvajové dopravy. Součástí stavebních úprav je i úplná změna systému trolejového vedení a rekonstrukce napájecích kabelů. „Díky modernizaci tratě budou tramvaje v tomto úseku jezdit rychlostí 60 km/hod., čímž dojde ke zkrácení dojezdových časů,“ vysvětlil dopravní ředitel DPMB Jan Seitl.
Termín: červen–září 2023, výluka MHD červenec–srpen 2023
Cena: 130 miliónů Kč

Tato stavba se uskuteční pouze pokud na ni DPMB najde vhodnou investiční dotaci.

Stavba vratné smyčky v Pisárkách

V roce 2023 DPMB zahájí stavbu dlouho připravované vratné tramvajové smyčky v oblasti zastávky Lipová. Vybudování smyčky umožní zrušit zbytečné manipulační jízdy tramvají, které se na cestě do pisárecké vozovny ze směru od Bystrce musí jezdit otáčet až na Mendlovo náměstí. „Realizací toho projektu tak dojde k časovým i finančním úsporám, které jsme vyčíslili až na 6 miliónů korun ročně,“ dodal Seitl. Součástí stavby je i kompletní vybudování nového kolejového rozvětvení ve vozovně Pisárky a úprava zpevněných ploch pro odstavování tramvají.
Termín: předpokládané zahájení výstavby v lednu 2023 a dokončení v létě 2024
Cena: v roce 2023 by mělo být proinvestováno přibližně 320 miliónů Kč

Přístřešky a bezbariérové zastávky

Ani v příštím roce nezapomene dopravní podnik na zvyšování komfortu pro cestující. V plánu má přestavbu dvou zastávek a doplnění 12 přístřešků. Přestavby na bezbariérové se dočkají zastávky Antonínská v obou směrech a zastávka Pionýrská ve směru z centra. Přístřešky dopravce doplní nejen na těchto zastávkách, ale také například Rakovecká-smyčka nebo Výstaviště, hlavní vstup – směr z centra. Do nových bezbariérových zastávek a přístřešků dopravní podnik v roce 2023 investuje cca 13 miliónů Kč.

foto Petr Markus

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →